www.TOSSEHUSET.dk

Menu
Forside
Bag facaden
Havedam
KoiHold
Bonsai
Dyreparken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

25-02-09 Vi har fået hjørneakvarie med cichlider

Da vi stod med et meget tomt hjørne efter vores papegøjer var rejst, valgte vi indrette et 250 liters hjørneakvarium, som vi havde fået forærende.

 

Da Patrick er gammel akvarist og har haft utallige akvarier i sin tid og Maria som Patrick er vild med saltvand (vi synes i øvrigt Jacob Lihns lille saltvands akvarium er spændende af følgeJ) men det kan være besværligt og bekosteligt, var der ingen tvivl om at det skulle være malawicichlider.

 

For det første fordi malawicichlider i vores øjne er det tætteste man kommer saltvandsfarver i et ferskvandsakvarium, da arterne er utrolig farvestærke. Dernæst minder vandet i malawisøen i sammensætning om det danske vandhanevand så der er ikke så meget at være opmærksom på her (i forhold til eks. koidammen hvor vores vandhanevand ikke er det bedste). Og sidst men ikke mindst så kræver malawicichlider en temperatur på cirka 25 grader hvilket vi snildt kan holde i stuen ved naturlig opvarmning fra stuetemperatur samt pumper og lys i akvariet (igen en forskel fra koi'erne hvor vand temperaturen holdes kunstigt højere om vinteren)

 

Og så er malawicichliderne oven i købet utrolig sjove og spændende at følge fordi de mosler rundt i akvariet, graver i sandet/gruset og laver/finder huler der skal forsvares og så fordi de er mundrugere, en adfærd der er utrolig spændende at følge.

 

Der er mange forskellige biotoper indenfor malawicichliderne ( klippekyst, sandkyst, overgangszone, de frie vandmasser og det dybe vand.) Det siger sig selv at skal man forsøge at skabe det naturlige i et akvarium, så må man vælge en enkelt biotop. Og da vi  gerne ville have en baggrund i vores akvarium samt få planter valgte vi derfor klippe kyst biotopen til vores mbuna akvarie.

 

Mbuna er den underart at malawicichliderne som lever tæt ved klippekysten og som går og græsser alger på stenene og æder de smådyr der er i algerne.  De er ret små i størrelsen (op til ca. 15. cm) men til gengæld er de utrolig aktive. De leder efter og graver passende huler og kan være ret så territoriale i deres adfærd (afhængig af art) og holder man dem i flokke, så der er altid gang i en kamp mellem hannerne om at være alfahan, samt kamp om at tiltrække de hunner der lever i akvariet (derfor er det også vigtigt at have flere hunner til en enkelt han). Læs evt .meget mere om mbuna akvarium og opbygning på  Kim Jacobsens fantastiske side.

 

Hvad angår opbygning af baggrund har vi valgt at bruge lavasten, som vi købte hos Planteimporten (et sted Patrick har handlet siden han var barn) samt en enkelt større stykke træ hvoraf det meste ligger under gruset og kun en lille overflade er synlig ovenvande. Lavasten fylder godt nok i akvariet, men da det er et hjørneakvarium, har vi rigtig god mulighed for at skabe et godt dybdeperspektiv med de sten.

 

Skulle det have været helt rigtigt i forhold til naturlige levevilkår, skulle det have været "blødere sten" såsom granit, kalksten el. lign. Men vi syntes der manglede noget farve spil i akavariet, derfor valgte vi lavasten.

 

De forlydender der i øvrigt er om at lavasten kan skade fiskene ser vi roligt på, for Patrick har holdt malawicichlider i mange år uden en eneste skade, så vi tror det går. Men der kan være problemer med at de græsser for hårdt eller skraber sig på lava hvorfor mange vælger andre sten.J Fordelen ved lavasten er til gengæld, at at vi med et hjørneakvarium kan skabe et rigtig godt dybdeperspektiv da der er mere plads. Og sidst men ikke mindst skaber lavastenene rigtig gode muligheder for huler modsat en færdigstøbt baggrund da vi samtidig også har valgt at bygge i højden og ikke kun fremad, igen for at give dem muligheder for at skjule sig (og man er nødvendigvis også nødt til også at gå i højden enten med færdigbygget baggrund eller som os os med opbygget baggrund for at efterligne et lille stykke natur ind mod selv klippekysten)

 

Eneste minus ved at bygge et godt værested til cichliderne op af mange lavasten er, at det kan være besværligt hvis man har behov for at fange en fisk, men det tager vi med – vi synes det var vigtigere at de havde det så godt som muligt i deres nye hjem. Og vi har hele tiden tænkt at vi en gang om året alligevel skal have hele pivtøjet op og bygge nyt/ændre undervejs, så vi ser det ikke som et problem.

 

Bundlaget vi har i er akvariegrus og simpelthen fordi det fulgte med. Nutildags kan man få masser af rigtig godt akvariesand - og også specielt til cichlider, men i gamle dage havde det sand man kunne købe faktisk tendens til at danne lommer og halvrådne. Vi beholdte også akvariegruset fordi der var et godt spil i det og en rimelig god kornstørrelse, men det kan da godt være at vi laver om næste år, det skal ikke kunne siges, nu må vi først se hvordan de bruger gruset når de bliver større og graver om det bliver nødvendigt.

 

De fiskearter vi har valgt er alle valgt udfra deres størrelse, adfærd og selvfølgelig også hvad der typisk lever sammen. Og så har vi som sagt valgt at holde et par enkelt arter i flokke. For det første for ikke at skabe farveladeforvirring i et lille akvarium, men også fordi de er nødt til at holde sig på dupperne hannerne imellem og derfor vil have et flottere farvespil og intensitet end hvis de blot blev holdt parvis. Men det var bestemt svært at vælge mellem de mange smukke arter. Vores første valg var pseudotropheus demasoni som er en lille blå og turkisstribet cichlide. Den er ret aggressiv i sin adfærd og man oplever derfor gang i akvariet med denne fisk der hele tiden søger og kæmper for sin hule. Det næste valg faldt på den farvestrålende citrongule labidochromis caeruleus som har en sort kant på rygfinne og gat og bugfinner. Den græsser også klipper men er ikke så territorial som demasonien hvorfor de gør sig godt sammen. Den sidste art vi valgte er pesudotropheus sp. acei. Chintese, for at binde idéen om et klippe kystbillede sammen med de to andre arter og så få en farvemæssig bro mellem de gule og de turkisstribede. Det er en art som lige går lidt længere ude end de to andre, dvs på kanten af klippekysten mod sandkysten i overgangszonen.  Den er lys blåviolet med gule finner og har et utroligt spil i farven på kroppen og ellers ret rolig i forhold til de to andre arter. Denne art er mere en stimefisk og det kan vi tydeligt se i akvariet hvilket er ret sjovt. Fælles for alle 3 arter vi har valgt er at der ikke er den store forskel på hunner og hanner andet end farvemæssigt hvor hunnerne er lidt mere matte i samme farve når de bliver kønsmodne (det samme kan også gælde for kuede hanner). Nu kører vi som sagt med dette til de er kønsmodne. Herefter skal vi sortere i de fisk vi har. Og så kan det da godt være der bliver plads til en enkelt art  mere, men vi vil virkelig bestræbe os på ikke at overfylde akvariet med arter.

 

Vi valgte at holde os fra de vildtfangede voksne cichlider og i stedet købe F1 generationen (1 generation født i fangeskab af vildtfangede forældre). Det gjorde vi ud fra råd fra Cichlidecentret hvor vi handlede (og som udelukkende handler med cichlider samt diskos og derfor har et kæmpeudvalg og erfaring i disse). Ved at købe mindre men flere fisk skulle vi kunne undgå at de blev for få i det nye akvarie og dermed sky og søgte ind i hulerne. Samtidig får vi også med en F1 generation en stærkere fisk i vores akvarium når vi nu starter helt fra bunden. Ja, og så synes vi ærlig talt også det er totalt synd at indfange de smukke malawi cichlider fra en kæmpe sø, sende dem på en jordomrejse og lade dem havne i et lille akvarium efterfølgende (men vi er jo også dyretosser, men synes stadigvæk det er anderledes end f.eks koi'er der klækkes i mudponds og fra starten holdes presset og ikke kender til andet). Eneste minus at vi skal vente lidt længere på de bliver voksne og sortere ud. Men det gør heller ikke noget, der er flere der allerede er interesseret i at aftage når vi om et lille års tid skal omrokere. Ja, og så var der naturligvis også prisen, men da vi endte med at købe flere små end vi ville have gjort hvis de var voksne gik det faktisk lige op…

 

Nu har vi så haft akvariet i en måned og man må sige der er gang i den. Vi har kørt med en del lys for at få gang i algevæksten og det er nu lykkedes. Der er ved at være et fint lag alger på lavastenene så vi kan give vores fisk så naturlige forhold som muligt, nu venter vi blot på at de brune alger forsvinder og skiftes ud med den grønne.

Selvom et mbuna akvarie typisk ikke indeholder planter, har vi alligevel valgt at sætte

et par enkelte planter ned til dem som de kunne græsse af indtil algevæksten kom i gang. Og vi må sige at det også har været en succes – selvom det selvfølgelig ikke ser så smukt ud med afgnavede blade, men det er jo det samme som når vi om sommeren giver vores koi’er flydeplanter at aktivere sig med – så skidt pyt hvordan hvordan det ser ud, bare det virker.

 

Selve opbygningen af akvariet og sammensætningen har også vist sig klart været en succes. Der er masser af huler både foran og mod bagsiden af akvariet så det var godt vi købte en del fisk.. Samtidig er der også små listige steder mellem de få planter der er, så der er liv og glade dage.

 

Og netop de mange hulemuligheder gør det utroligt sjovt at følge fiskene i deres adfærd: hvordan de konstant prøver huler af og når de har fundet en hvordan de forsvarer den. Vi har også lige set en af af dem i gang med at grave hule ud under en lavasten og som klemmer sig ind under og kommer ud og spytter grus ud og tager turen tilbage igen…

 

Der er i øvrigt flere af fiskene som Camilla kan kende forskel på og de har selvfølgelig fået navne (ja der er Elvis, Monsiur Lækker, Sølle osv., og det kunne vel næppe være anderledes i en fiskeglad familie, så alt i alt et hyggeligt og rart familieprojektJ

 

Her er en lille film film af de nye beboere i hjørnet

 

27-02-09 Lidt billeder af selve akvariet samt dets indbyggere.

 

Rart at skabet skjuler pumper, slanger, foder mv.

Algerne gror nu i fint lag, så naturen er efterlignet

Hvor bliver maden af...

En træstump, hvor især "chinteserne" holder til

Monsieur Lækker der har fået den bedste hule

 

02-03-09 Vi har installeret lidt natlys hos Mbunaerne

Da det som regel er stjerneklart i Malawi, måtte vi gøre noget for vores små nye Mbuna venner. Derfor var Patrick  forbi vores cichlide pusher efter arbejde og købe et måne-look-alike blåt diode lys. Dette er nu blevet installeret i en vinkel på 73,5 grader mod vandoverfladen, da dette er den gennemsnitlige månevinkel over den nordøstlige del af malawisøen, hvor lige netop vores Mbunaer kommer fra. Så nu skulle de kunne "sove" roligt om natten....

 

Nej...spøg til side...det kan også blive for meget af det gode...

 

Men vi syntes at der var lidt for stor forskel på dag og nat i akvariet, og ligefrem at investere i en lyscomputer, som automatisk regulerer lysstyrken, syntes vi også var i overkanten og ren gadget, når det blot handlede om en slags "orienteringslys".

 

Derfor blev det til et blåt diode lys som lyser konstant (3 watt) og det giver da lidt nat stemning, når det almindelige lys slukker. Det var i øvrigt ikke nemt at placere lyset så det ikke så alt for kunstigt ud eller lavede en alt for kraftig koncentreret blå stråle a la Mr Bean's intro.

Malawi by night

3 watt diode

 

29-03-09 Vores mbunaer hænger lidt med skuffen.

For cirka 3 uger siden synes vi at en enkelt af vores Caerulus begyndte at se lidt sølle ud. Da vi kikkede efter et par dage senere synes vi at det var blevet værre. Det så faktisk ud som om hun havde skuffe (dvs. æg i munden). Men alderen passede bare ikke, så vi slog det lidt hen – indtil en lille uges tid senere hvor hun helt tydeligt viste tegn på at have unger i skuffen (og to andre hunner også begyndte at vise tegn).

Da vi alligevel var i Cichlidecentret sidste søndag spurgte vi til hvornår de cirka var kønsmodne og forklarede vores situation. Ejerne fortalte at de normalt først skulle være kønsmodne omkring 9 måneder, men at det hænder at det sker tidligere, hvis hannen er tilstrækkelig lækker og de rette betingelser er til stede i akvariet. Og begge dele har vi jo i form af Elvis, ”King og the Caerulus”, superlækker han som virkelig fører sig frem, og uanede små grotter at gemme sig i. Eneste minus ved det er at tidlige kuld af unger kan hæmme væksten

Vi har indtil nu ventet på at hunnen med den største skuffe, tillige med de 2 andre hunner som Elvis har ”forført” spytter ungerne. Men i går blev det for hårdt for hende. Hun synes ikke at kunne finde ro nogetsteds og derfor valgte vi at gøre et lille akvarium klar til børnehave og fange hende ind så hun ikke gik helt til. Det lykkedes fordi hun selv svømmede i nettet, men hun spyttede desværre ungen (der var kun en men den er til gengæld stor) og har ikke taget den igen. Nu regner vi med hun lige kan komme til kræfter og så komme tilbage til det store akvarium igen.

Her er en lille film af mbuna-mutti.

 

26-12-09: Vi har nedlagt vores ferskvandsakvarie

Vi har længe gået og spekuleret på at nedlægge vores ferskvandsakvarium med malawicichlider for til gengæld at få et større saltvandsakvire.Dels fordi vi ikke er så meget hjemme og dels fordi vi ikke rigtig synes at malawicichliderne sniger sig op på siden af et saltvandsakvarium. Det blev så en realitet i slutningen af 2009 og hermed er ferskvandseventyret slut i denne omgang:-)

dyreparken
Mindre dyr
Større dyr
Ferskvands Akvarie
Saltvands Akvarie

 

 

   

 

Kontakt Tossehuset før du benytter/kopierer informationer ©