www.TOSSEHUSET.dk

Menu
Forside
Bag facaden
Havedam
KoiHold
Bonsai
Dyreparken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessen for vand har altid været hos os begge, men begyndte for alvor med en 10.000 liters havedam i 2003 som blev fyldt med israelske koi’er. Men vi blev ret hurtigt fascineret af de japanske, som er meget skarpere i farver og aftegninger og skiftede til disse i 2004.

 

Koi’er kræver imidlertid en del mere af deres omgivelser end andre havedamsfisk og derfor stod det hurtigt klart at vi på længere sigt var nødt til at udbygge og ombygge vores dam samt filterkapacitet.

 

Efter et par års tanker, planer og søgen efter løsninger, byggede vi i 2007/2008 vores dam og filter om til den nuværende størrelse, som vi er vældig tilfredse med og hvor vores koi’er trives og kvitterer med sund vækst og flotte farver.

Havedam omhandler:

 

En Idé bliver til

Om hvordan vi overhovedet kom i gang med at rode med vand

 

Tidligere Dam

Om vores første 10.000 liters håndgravede dam

 

Nuværende Dam

Om vores nuværende 30.000 liters dam designet specielt til at huse koi’er

 

NaturPytten 

Om vores lille vandhul på 1000 liter hvor det naturlige er i hovedsæde

 

Fiskene

Stamdata om vores koi'er og deres udvikling og vækst gennem årene

 

Fiskehejre

Vores sorger med denne smukke med hadede fugl og vores forsøg på at afværge dens angreb

 

Egne erfaringer

Om alle de erfaringer vi har gjort os undervejs i denne havedams branche gode såvel som dårlige

 

Links

De links som vi synes er relevante i forhold til emnerne

 

Webcam

Vores fisk kører på webcam, men da det nu bruges hovedsagelig til tyverisikring skal du kontakte os for at få adgang

 

Dagbog

Om årets gang omkring dammen og vores glæder og sorger herfra

 

Dam Data

De mere tekniske data på vores dam

 

Filter

Altid en side om et filter da det er hjertet i dammen

 

KoiPond

Engelsk gengivelse af highlights fra vores side til de udlændinge der skriver til os

 

Havedam
En ide bliver til
Tidligere Dam
Nuværende Dam
NaturPytten
Fiskene
Fiskehejre
Egne erfaringer
Links
Webcam
Dagbog
Dam Data
Filter
Koi Pond

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt Tossehuset før du benytter/kopierer informationer ©