www.TOSSEHUSET.dk

Menu
Forside
Bag facaden
Havedam
KoiHold
Bonsai
Dyreparken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik på den art du gerne vil læse mere om så kommer du direkte til emnet.

 

Atlas Ceder – Cedrus Atlantica

Avnbøg – Carpinus Betulus

Azalea – Azalea (Rh.Indicum)

Bjergfyr – Pinus Mugo

Blåregn - Wisteria

Bærmispel – Cottoneaster

Bøg - Fagus Sylvatica

Cryptomeria

Cypres –Cypres

Dværggran – Picea

Eg – Quercus

Elm –Ulmus

Europæisk Lærk –Larix Decidua

Japansk Ahorn - Acer Buergerianum

Japansk Ahorn - Acer Palmatum

Janpansk Hvidfyr – Pinus Parviflora

Japansk Sortfyr – Pinus Thunbergiana

Japansk Zelkova – Zelkova Serrata

Kinesisk Elm – Ulmus Parviflora

Kinesisk Ene – Juniperus Chinesis

Kristtorn – Ilex

Kvæde – Chaenomeles

Skovfyr – Pinus Sylvestris

Taks – Taxus

Tempeltræ – Ginkgo Biloba

Æble - Malus

 

Atlas Ceder – Cedrus Atlantica

Placeres i fuld sol, dog skal den beskyttes mod ekstreme temperaturer. Træet må gerne holdes på den tørre side mht. vand, men sørg for god afdrypning og gød hver anden uge gennem vækstsæsonen. Bør ompottes hvert 3-4 år i april selvom den godt kan have tendens til at slippe ældre nåle ved dette. De nye skud knibes tilbage i hele vækstsæsonen men beskæring bør først foretages i efteråret. Vær også varsom med jin-behandling som den er lidt sart overfor.

 

Avnbøg – Carpinus Betulus

Placeres i skygge og bør især skærmes fra solen midt på dagen. Gødes hver uge indtil bladudspring, derefter hver anden uge. Ompotning kan ske fra foråret når knopperne svulmer og hvert andet år til træet er ældre, derefter kun ved behov. Knib alle topskud hurtigst muligt da det vil tilskynde til kortere stængler på bladene. Lad den oprindelige tilvækst sidde til den er hærdet og skær derefter den nye vækst tilbage for at tilskynde knopskydning bagud på grenen. Fjerne store blade hvis nødvendigt og foretag evt. afløvning afhængig af formål.

 

Azalea – Rhododendron Indicum

Alle blomster uanset alder fjernes umiddelbart efter udspring. Hvis man ikke fjerner blomsterne vil planten bruge energi på at danne frugter og frø i stedet for at gro. Derefter skal de grene der skal forblive på træet udvælges. Så beskæres træet for at udvikle en god forgrening, så der kun er få grene tilbage med luft imellem og så skal grenene snøres. På gamle træer som allerede er formet skal man sørge for at holde væksten nede, så her består arbejdet i hele tiden at skære årets vækst tilbage til sidste års vækst. Da planten gror opad er det den øverste del af træet der er svagest. Knibning foretages på gammelt træ i juni og juli måned samt i september og oktober mens det på det nye plante foretages i juni og september. Der gødes i september og oktober på den gamle plante og i juni og juli på den unge plante. Omplantning skal ske i marts-juni for gammel plante og i marts og april for ung plante hvor ca. 1/3 af rødderne skæres tilbage. Azalea skal helst være fugtig uden helt at tørre ud mellem vandingerne og elsker blødt vand.

 

Bjergfyr – Pinus Mugo

2-nålet fyr. Pinus Mugo har en kraftig stamme hvorfra grene udgår. Man starter med at blotlægge rødderne. Så fjernes de skud/grene der er døde. Herefter fjernes de 2-årige nåle for at få træet til at danne nye skud og plads til at snøre træet. 80 % af nye skud fjernes også for at fremme ny skuddannelse. En pinus vil producere nye skud i løbet af vinteren eller sommeren. Klipper man skuddene i slutningen af sommeren vil de næste år blive mindre, men der vil være flere. Hvis man gør det i foråret vil skuddene der produceres om sommeren blive større og færre. En tommelfingerregel for pinus er at hvor en gren får 3 nye skud bør der reduceres til 2 ellers vil grenen svulme i det punkt hvor de 3 skud fordeles. Normalt er det det midterste skud der vokser sig størst og det der skal fjernes, medmindre man ønsker at gøre grenen længere. Alle grene skal snøres. Tråden skal blive siddende i mindst 1 år og derefter evt. gensnøres. Gensnøring skal ske senest 1 uge efter at det er fjernet, ellers vender grenen tilbage til sit udgangspunkt og sørg for at bruge kraftig tråd. En pinus elsker fuld sol men samtidig at stå et sted hvor der er god vind så luften cirkulerer omkring den, og skal derfor vandes regelmæssigt, men det er vigtigt at den totalt tørrer ud mellem vandingerne. Når du gøder skal du bruge en gødning der nedbrydes langsomt i hele vækstperioden med undtagelse af juli/august hvor det er godt at holde en pause. Omplantning bør finde sted hvert 3 år når træet er ældre og med 1/3 af rødderne. Du skal huske ikke at fjerne al gammel jord grundet svampen mykorrhiza som er en vigtig forudsætning for træet og dets trivsel og vækst. Pinus skal først knibes når de nye nåle er foldet ud, men er ellers meget velvillig til at skyde tilbage på grenen I perioden hvor lysene udvikles bør man være sparsom med vanding.

Væksten på fyr er størst i de yderste og øverste grene. Derfor er knibning og beskæring vigtig for at holde en god balance. En tommelfingerregel går ud på at fjerne de stærkeste lys så de svageste får mulighed for at udvikle sig. Det kan f.eks gøres ved at starte med at knibe 2/3 af det stærkeste lys, en uge senere at knibe 2/3 af det svageste. På den måde bevares symmetrien og nålenes længde.

 

Blåregn - Wisteria

Placeres solrigt, lyst og i læ. Fra foråret og frem er vandbehovet stort. Hvis din blåregn ikke blomstrer eller blomstringen er sparsom kan det hjælpe efter afblomstring at tørre planten ud, derefter give den en ordentlig omgang vand. Gentages 2-5 gange med 5 dages mellemrum På den måde kan man tvinge planten til at danne blomsterknopper i stedet for vækstknopper. Mht. gødning er blåregn tørstig og sulten og har et 3 gange så stort gødningsbehov som andre bonsai. Først på foråret har den behov for kvælstofholdig gødning, derefter superfosfat sluttende med kaliholdig gødning. Det er vigtigt at gøde og vande godt efter blomstring hvor der også kan ompottes, men så skal der ikke vandes igennem efterfølgende. Pga. de kødfulde rødder er en stor dyb skål bedst. Jordblandingen bør være muldrig jord tilsat groft grus. Yngre planter skal stoppes i at producere lange skud og i stedet producere korte og mange skud. Det sker ved at skære de lange skud halvt tilbage i juli, august og september og igen i hvileperioden efter.

 

Bærmispel - Cottoneaster

Placeres solrigt men kan også stå i halvskygge da den ikke har noget imod lidt blæst. En bærmispel trives bedst med forholdsvis tør jord så derfor skal der ikke vandes igennem men spares på vandet og mellem vandingerne må træet gerne tørre ud for til gengæld at få en ordentlig gennemvanding. Elsker også at blive duschet. Gødes igennem sæsonen med organisk gødning hver 2 uge med højt kvælstof, afbalanceres om sommeren og om efteråret med lavt kvælstof. Omplantes om foråret før bladene springer helt ud og de nye blomsterknopper svulmer.

 

Bøg - Fagus Sylvatica

Placeres solrigt men ikke vindomsust. Kan også stå i halvskygge. Omplantes hvert 2-3 år. Skal ske i februar marts så den kan nå at komme i samliv med de svampe den dyrker på rødderne. Rodklumpen skal skæres ½ til 2/3 tilbage. Hent evt. ny bøgejord ved et bøgetræ. Bland med 1/3 grus og gerne knuste rødlersskærver. Elsker vand og at stå i en balje og har intet problem med kalkholdigt vand der faktisk gør bladene mere lysegrønne som. Vinteropbevares bedst på friland lyst. Grav skålen ned. vand og dæk op til krukken med barkflis, eller grangrene. Blad og almindelig beskæring sluttes den 15. juli. Ved ældre fint forgrenet træer er det bedst at tilbageholde gødning i 3-4 uger efter bladene er sprunget ud for få den kraftige vækst til at gro finere med kortere bladstilke, og efter dette så gødes der hver 14 dag indtil sensommer. Hvis det er træer hvor stammen eller primære grene skal udvikles bør man gøde allerede når bladene begynder at folde sig ud. Bør snøres med omhu da barken kan være lidt sart hvad angår mærker og grundet hurtig vækst skal man være over den hele tiden.

 

Cryptomeria

Placeres lyst uden direkte at stå i solen og med god luftcirkulation omkring sig. Bladene kan godt blive brune om vinteren lyster tilbage til den grønne farve om foråret. Gødes hver 2 uge fra forår til efterår startende med højt kvælstofindhold i april og fra juni lavere indhold og fra august helt lavt indhold for at styrke rødderne. Ompottes hvert andet år I begyndelsen af sommeren så snart de nye knopper begynder deres vækst. Ældre træer kan ompottes afhængig af deres rødder. Beskæres regelmæssigt og er god til at skyde tilbage på grenen. Snøring kan udføres fra april til juli så grenene har tid til at hele inden vinteren sætter ind. Grenene er meget smidige og kan nemt bøjes, men derfor skal man også passe på ikke at overbøje men gøre det langsomt så grenen har tid til at hele og vedet ikke knækker.

 

Cypres – Cypres

Placeres solrigt men beskyttet mod stærk vind. Vandets regelmæssigt og elsker at blive overbruset – modsat mange andre nåletræer er cypres meget tørstig. Gødes hver 14 dag fra foråret. Ompottes hvert 2-3 år Cypres er ikke god til at skyde tilbage på træet så det skal man huske når man kniber den. Knibes løbende gennem hele vækstsæsonen for at holde det tætte udtryk så den ikke kommer ud i lange grene kun med vækst yderst.

 

Dværggran - Picea

Placeres solrigt men gerne med skygge omkring middagstid men vil gerne stå hvor der er luft omkring den. Omplantes hvert 2-3 år før udspring, ældre træer efter behov. Beskyttes herefter mod fuld sol.. Vanding dagligt og også gerne en dusch samtidig. Gødes fra fremkomsten af nye blade og indtil efteråret, hver 2 uge. Ompottes hvert 2-3 år. Husk at tilføje lidt af dens egen jord samtidig. Beskæring går ud på at begrænse den friske vækst der får træet til at producere en mere kompakt anden vækst og tilbage på grenen. Knib de nye skud når de har nået en længde på 2-3 cm. og efterlad 4-5 nålebundter. Skæres hårdt tilbage men først i efteråret for at reducere blødning fra sårsteder. Bør kun snøres i efteråret og vinteren fordi hvis man gør det om foråret eller sommeren kan grenene dø.

 

Eg - Quercus

Der er to typer. Vintereg og stilkeg. Forskellen er at stilkeg har en 4-8mm, bladstilk hvorimod vintereg har en bladstilk på 18-25 mm. Vinteregs løv sidder meget længe om vinteren og har senere løvspring og blomstring end stilkegen.. Lad jorden tørre ud mellem hver vanding og sørg for godt dræn. Gødes med organisk gødning med lang nedbrydningstid forår og efterår. Ompottes om foråret før løvspring hvert 3-5 år for gamle træer. Snøres i sommerhalvåret, kan dog også gøres om vinteren hvor der ingen blade er på træet. Strukturbeskæring foretages inden vækstperiodens begyndelse. Kviste klippes tilbage så der er et eller to bladpar tilbage Fuld sol og god luftcirkulation. Beskyttes mod frost ved -5 grader. Gødes hver anden uge med halv dosis efter den første forårsvækst er hærdet i foråret.

 

Elm - Ulmus

Placeres solrigt gerne med god cirkulation omkring den. Vandes godt når fordampningen er høj og gødes fra knopperne springer i foråret hver uge med højt indhold af kvælstof i de første fire uger hvorefter der skiftes til at gøde hver til hver anden uge med medium indhold af kvælstof. Ompottes i foråret når knopperne springer ud. Elm har et stærkt og kraftigt rodsystem som har brug for en kraftig beskæring. Tillad skud at udvikle 3-4 bladpar og skær derefter tilbage til 1-2 blade. Beskæring af større grene om foråret og sommeren er ikke godt da der vil blive dannet for meget callus kan snøre i midsommer men pas på barken da den nemt får mærker. Sunde træer kan også snøres gennem vinteren samt ved midsommer.

 

Europæisk Lærk- Larix Decidua

Placeres solrigt undgå dog at den svides i den stærke middagssol. Kan også stå i delvis skygge. Lærk producerer kortere og mere kompakte nåle i koldere klimaer som norden hvorimod deres nåle i varme fugtige klimaer vil være længere. Bør vandes jævnt og unge træer gødes kraftigt fra knopperne springer ud i foråret med en gødning med højt kvælstof indhold for at få kraftig vækst, hvorimod mængden af gødning reduceres ved ældre træer. Fortsæt med at gøde indtil midsommer hvor træet kommer i semi-dvale. Fra sensommer og fremefter gødes med en lav kvælstofholdig gødning for at styrke den til den kommende vinter. Lærk vokser meget og bør ompottes hvert 1-2 år i foråret inden knopskydning. Brug basis jord. Skal også beskæres kraftigt og det gøres bedst om vinteren. Den generelle strukturbeskæring bør selvfølgelig foretages hele året for en lærk kan erstatte bortskåret vækst i løbet af et par uger. En lærk snøres bedst i foråret inden knopperne springer så man kan se grenene ordentligt. Men vær opmærksom grundet lærkens hurtige vækst for at snøren ikke skærer ind i grenen. Barken kan også være lidt sart på gamle træer.

 

Japansk Ahorn - Acer Buergerianum

Placeres gerne i fuld sol, dog med let skygge for at undgå svidning. Gødes en gang om ugen i en måned efter bladene er sprunget ud for at bidrage til at styrke ny vækst. Derefter gødes hver anden uge.Ompottes årligt hvor der bruges et god jord der kan dræne da rødderne er stærke og kan tåle aggressiv beskæring. Tillad ny vækst at omfatte 2-5 blad par og skær derefter tilbage til et eller to par blade afhængig af deres position på træet i hele vækstsæsonen. Vær efter toppen og de øverste grene og hold dem nede for at de ikke svækker træet længere nede. Efter løvfald kan alle grene skæres hårdt tilbage. Snøring skal foretages med omhu da grene vokser hastigt og barken nemt kan blive beskadiget.

 

Japansk Ahorn - Acer palmatum

Placeres i let skygge for at undgå svidning af bladene, men gerne et lyst sted i foråret og om efteråret som kan fremme de smukke efterårsfarver. Ahorn er ved udspring meget tørstig mens den i løbet af resten af perioden kun kræver lidt vand så rødderne konstant er fugtige, men ellers gerne vil tørre ud mellem vandingerne. Når du vander, bør du gøde ugentligt med højt kvælstofindhold så snart bladene er sprunget ud i foråret for at sørge for god vækst og hærde træet så det ikke så let svides. Efter de nye blade er hærdet holdes igen med gødningen og kvælstofindholdet så der gødes hver 2. uge. Kan ompottes hver 1-2 år når ved knopudspring i foråret. Når det er et ældre træ er det igen rodnettet der afgør hvor tit det skal ompottes. Medmindre man ønsker nytilvækst skæres den nye vækst tilbage til kun at efterlade 1-2 nye bladpar. Almindelig og Strukturbeskæring bør ske i efteråret efter bladfald eller ved midsommer når træet er i semi-dvale og sår heler hurtigt. Træet kan snøres fra tidligt forår til sent efterår, men helst inden knopskydning efter bladbeskæring i sommeren eller efter løvfald om efteråret. Man bør være opmærksom på barken der nemt kan få snøreskader.

 

Japansk Hvidfyr - Pinus Parviflora

5-nålet fyr. Placeres solrigt og vandes dagligt medmindre det har regnet da pinus hellere må tørre ud end være for våd. Kan godt lige at blive duschet. Gødes gennem vækstsæsonen hver 3-4 uge med organisk gødning. Ompotning hvert 2 år til træet er ca 10 år og det gøres helt tidligt på foråret. Husk at det er vigtigt at træet pottes med noget af den gamle jord grundet svampen mykorrhiza Man bør ikke gøde de næste 2 måneder. Jordblandingen kan variere men der må være et godt dræn i den så den ikke får sok.I foråret omkring april måned knibes 2/3 af lysene tilbage. Det gøres ved hele tiden at knibe de skud der vokser langsomst og slutte af med de hurtigste for at nålene til slut har samme længde. Denne proces er i gang i ca 3-4 uger og er vigtig. Beskæring kan ske fra oktober hvor de længste grene skæres tilbage med 1/3 og skæres over et nålebundt. Snøring kan ske fra okober til marts og tråden an sidde på til sidst på sommeren hvor den fjernes og træet evt. gensnøres. Når man når til oktober måned bør de gamle nåle fjernes med en pincet så træet er renset godt op inden vinteren og næste års skud I perioden hvor lysene udvikles bør man være sparsom med vanding. Væksten på fyr er størst i de yderste og øverste grene. Derfor er knibning og beskæring vigtig for at holde en god balance. En tommelfingerregel går ud på at fjerne de stærkeste lys så de svageste får mulighed for at udvikle sig. Det kan f.eks gøres ved at starte med at knibe 2/3 af det stærkeste lys, en uge senere at knibe 2/3 af det svageste. På den måde bevares symmetrien og nålenes længde.

 

Japansk Sortfyr: Pinus Thunbergiana

2-nålet fyr. Placeres i fuld sol, og god luftcirkulation. Fjern gamle nåle fra træet når de nye nåle er foldet ud og hærdet i september. Tag fat omkring et nålepar med pincet og ryk nålene af i vækstretningen. Lad nålefæstet sidde. Da træets vækst er stærkest i toppen og i de yderste grenspidser fjernes flest nåle i disse zoner. Det samme bør gøres i maj juni når man skal knibe lys. De kraftige knibes mest, mens de svageste kun knibes lidt eller slet ikke. En anden måde at få korte lys er at fjerne alle nye lys når de har nået et punkt hvor man normalt ville knibe dem tilbage. Efter ca. 1½ til 2 måneder vil træet have udviklet små nye skud som vil danne meget korte nåle inden efteråret. Må aldrig gøres 2 år i træk og aldrig samme år som ompotning. Sortfyr bør ompotten hvert andet år. Blanding ca. 2/3 kiryou – hård lerart til stedsegrønne træer samt ½ akadama. Træet skal holdes på den tørre side hvad angår vanding, men når der vandes skal det være kraftig vanding. Fyr har langsomt voksende rodnet, rodbeskæring skal derfor være varsom. Ompotning bedst i april eller september hvis man kan sørge for ekstra god vinterbeskyttelse. Gødning, organisk med lang nedbrydningstid. I marts/april. Rigelig gødning. Når gødningen er nedbrugt holdes pause i juli og august og igen flydende 0-10-10 dvs. uden kvælstof, men rig på kali og fosfor gødning til midten af oktober sidstnævnte for at forberede rødderne på vinteren og fremme næste års knopsætning. Som ekstra godbid får fyr lidt kødbenmel ud over jordoverfladen i det sene efterår som kan nedbrydes i vinteren til kvælstof der er klar til det tidlige forår. I perioden hvor lysene udvikles bør man være sparsom med vanding. Væksten på fyr er størst i de yderste og øverste grene. Derfor er knibning og beskæring vigtig for at holde en god balance. En tommelfingerregel går ud på at fjerne de stærkeste lys så de svageste får mulighed for at udvikle sig. Det kan f.eks gøres ved at starte med at knibe 2/3 af det stærkeste lys, en uge senere at knibe 2/3 af det svageste. På den måde bevares symmetrien og nålenes længde.

 

Japansk Zelkova – Zelkova Serrata

Placeres i fuld sol men undgå den hårde sol ved middagstid. Zelkova kan godt lide meget vand men også at få lov til at tørre lidt ud mellem vandingerne. Gødes fra knopperne åbner sig i foråret hver uge med højt kvælstof i den første måned, derefter hver anden ugen med afbalanceret gødning. Ompottes i foråret når knopperne springer og ca. hvert 2-3 år til træet er ca. 10 år. Væksten skæres tilbage når skuddene er nået en længde af 3-4 bladpar og skæres tilbage til 1-2 bladpar. Snøres midt på sommeren. Pas på barken. 

 

Kinesisk Elm - Ulmus Parviflora

Placeres solrigt gerne med god cirkulation omkring den. Vandes godt når fordampningen er høj og gødes fra knopperne springer i foråret hver uge med højt indhold af kvælstof i de første fire uger hvorefter der skiftes til at gøde hver til hver anden uge med balanceres gødning. Ompotten i foråret når knopperne springer ud. Elm har et stærkt og kraftigt rodsystem som har brug for en kraftig beskæring. Tillad skud at udvikle 3-4 bladpar og skær derefter tilbage til 1-2 blade. Beskæring af større grene om foråret og sommeren er ikke godt da der vil blive dannet for meget callus kan snøre i midsommer men pas på barken da den nemt får mærker.  

 

Kinesisk Ene - Juniperus Chinesis

Placeres I fuld sol, men vil have godt af lidt skygge ved middagstid. Pas på med vanding da rødderne hurtigt rådner. Løvet bør derfor hellere overbruses dagligt og så holde lidt igen med vandingen.

Gødes hver 2 uge med højt kvælstof fra starten af foråret til midsommer, derefter mere balanceret gødning og om efteråret med lavt kvælstof. Ompottes hvert 2 år til den er omkring 10 år og midt i foråret, benyt gerne lidt af dens gamle jord. Ene bør knibes løbende for at udvikle kompakt vækst. Brug ikke saks da det gør nålene brune. Husk at der skal være løv på grenene ellers dør de. Og du bør først begynde at knibe når du kan se at væksten er i gang dvs. en måned efter at det første skud er dannet. Snøring kan ske i hele vækstsæsonen. Har du været uheldig og din ene har fået råd i rødderne kan du prøve at skære alle rådne rødder væk og plante den i ren spagnum i et års tid da spagnum forhindrer bakterier og da spagnum ikke komposterer.

 

Kristtorn - Ilex

Placeres i solen eller skygge hvor den gødes hver 2 uge gennem vækstsæsonen. Ompottes i foråret når de nye knopper skyder og bør trimmes gennem hele sæsonen. Ved snøring skal man huske at kristtorn har meget skøre grene, så det bør så vidt muligt undgås.
 

Kvæde - Chaenomeles  

Placeres solrigt og gødes hver anden uge fra slutningen af blomstringen og indtil bladene falder af.. Gødning efter bladudspring vil stoppe blomstringen.. Ompottes hvert 1-2 år, helst i efteråret. Ompotning om foråret er dog en mulighed men skal være med omhu og før blade-knopper springer ud. Skær sæsonens vækst tilbage til første eller andet bladpar om efteråret og fjern i øvrigt blomster umiddelbart efter blomstring for at sikre at træet ikke spilder tid på frugtproduktion.

 

Skovfyr - Pinus sylvestris

2-nålet fyr. Nemt at kende forskel på nålene De yderste fra i år er lyse, 2-års nålene er mørke og de ældste 3 års nåle er ved at blive gule. På undersiden rykkes de af, for ingen gamle træer har nåle på undersiden. Rykkes af med pincet i stedet for at klippe. Når man rykker af så provokeres det hvilende skud, da harpiksen som dannes ved afplukningen fremmer dannelsen af et nyt nålesæt. En 2-nåls fyr er faktisk i stand til at danne nåle tilbage for 7 års vækst tilbage på grenene. Nåleplukningen bør foretages i sensommeren eller om efteråret. Knibning inden nålene folder sig ud.

 

Taks -Taxus

Placeres helst I let til hel skygge men kan dog godt tåle solen. Gødes hver 2 uge i vækstsæsonen og kræver grundet dens svage vækst kun ompotning hvert 3-4 år i foråret som de nye knopper skyder. Bør knibes løbende i sæsonen for at tilskynde knopskydning tilbage på grenen. Knib 2-3 års nåle af i sen efteråret da det vil stimulere yderligere til nye skud i foråret. I efteråret kan den beskæres godt.
 

Tempeltræ - Ginkgo Biloba

Placeres I fuld sol. Ginkgo kræver grundig vanding og gødning hver 2 uge under hele vækstsæsonen. Kan ompottes når knopperne springer i foråret indtil ca. 10-års alderen hvor træets rødder er afgørende hvor tit der skal omporres. Beskær ny vækst gennem hele vækstsæsonen, men skær grene tilbage I efteråret efter bladfald. Ginkgo danner ikke callus over sår og heler på samme måde så man skal være varsom med hvor man skærer.

 

Æble - Malus:

I juni-juli udvikles kommende års blomsterknopper i spidsen i de meget korte sidegrene på de større grene. Det er derfor vigtigt at få træet til at udvikle mange korte sideskud hvis man ønsker mange blomster det kommende forår. Dvs. alle nye skud klippes tilbage til 2-3 blad fra midten af juni og hen til 1. august. Æble er et tørstigt træ som kræver jævnlig gødning på nær fra begyndelse af blomstring til ca. 4 uger efter frugtsætning. Bedst er at anvende en gødning med et højt indhold af kvælstof fra foråret og fra midten af juli en gødning med højere kali. Placeres lyst og luftigt gerne i fuld sol og husk at dreje træet jævnligt for at æblerne på skyggesiden også får sol.. Snøres i maj-juni, men pas på da kvisten nemt brækker ved basis og træet gror hurtigt. Ompotning hvert år ved unge træer og hvert andet ved ældre træer. Ompotning om efteråret når bladene er faldet af, alternativt om foråret inden knop udspring. Bedste tidspunkt for tilbagebeskæring er feb-marts hvor der skæres til bage til et eller 2 nye bladpar. Herefter lades træets vækst i fred indtil sensommer hvor du i august kan beskære igen. Træer der ikke er færdige kan vente til foråret med at beskæres for at give dem maksimum betingelser.

BONSAI
Vores Bonsai
Hvad er Bonsai
Størrelse & Stilarter
Arter & Pasning
Tips & Tricks
Sygdom & Bekæmpelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt Tossehuset før du benytter/kopierer informationer ©