www.TOSSEHUSET.dk

Menu
Forside
Bag facaden
Havedam
KoiHold
Bonsai
Dyreparken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonsai udsættes for skadedyr og sygdomme ligesom andre træer, på det punkt er de ikke anderledes. De adskiller sig dog fra deres ophav ved at have et finere og mindre rodnet og er derfor meget mere afhængig af korrekt vanding. Derfor kan det være en god idé som det første at kikke på vanding for at se om problemer er opstået her.

 

For meget vand bevirker at bladene blive gule og falder af, hvorimod for lidt vand kan medfører at bladene udtørrer.

For meget lys kan svide bladene hvis der samtidig ikke vandes nok hvorimod for lidt lys får træet til at vokse sig langt og ranglet med små, blege blade.

 

Når det er på plads og det ikke er der problemet ligger, er det tid til at kikke videre i listen og finde synderen. Klik på det emne du vil læse mere om.

 

Bladplet

Bladlus

Borebiller

Elmesyge

Ildsot

Kristtornminerflue

Meldug

Rod og Stammeråd

Rust

Rynkeplet

Skimmel

Skjoldlus

Spindemider

Svampeangreb

Uldlus

Visnesyge

Ædelgrannålevikle

Ædelgranrust

 

 

Bladplet:

Gule til brune bladpletter efterfulgt f bladfald. Fjenr angrebne planetedele  vand og brus ikke i direkte sollys.

Træet får gule-brune pletter på bladene, eller de kan være hvide-bruge og der kan dannes sorte halvcirkler hvor bladet er angrebet,  hvorefter bladene falder af. Bladene skal fjernes og du kan evt. sprøjte med et kobberbaseret svampemiddel. Du bør undgå at vande og bruse i direkte solskin.

 

Bladlus:

Kan ses med det blotte øje, danner klumper af kolonier fortrinsvis på de unge skud som de suger saften ud af. Symptomer er en klistret overflade efterfulgt af sammenkrøllede blade der til sidst falder af. Nåletræer kan også angribes, deres nåle bliver misdannede og grålige og tørrer til sidst ud og falder af. Fælles for alle træer er at deres vækst svækkes. Træet bør oversprøjtes grundigt med en kraftig vandstråle så lusene sprøjtes af. Sprøjt med insektmiddel. Sidst på vinteren behandles med oliepræparat for at undgå at bladlusenes æg der kan overvintre angriber næste forår.

 

Borebiller:

Borebiller angriber fortrinsvis nåletræer. Her lever de under barken hvor de gnaver gange og hvor æggene også lægges, begge dele danner svamp. Når borebillen er klar, gennemborer den barken for at komme ud og når det sker, kan barken løsne sig fra vedet og så kan saften ikke frit transporteres rundt i træet hvorved grenen og til sidst træet dør. Alle angrebne partier bør fjernes. Jorden skal tilføres kali og fosfor. Herefter kan man sprøjte stammen og grenene med et lindanbaseret insektmiddel som forhindrer de fuldvoksne insekter i at sætte sig på barken. Første behandling bør være i april efterfulgt af en gentagelse i juli. Sidst på vinteren bør man behandle med et oliepræparat for at undgå at larverne overvintrer.

 

Elmesyge:

Elmesyge er forårsaget af en svamp der hedder ceratocystis ulmi som angriber træernes transportsystem. De første tegn er at bladene i toppen visner som var det efterår. Så taber den bladene på enkelte grenpartier og til sidst i hele kronen. Den transporteres via en bille som lever i barken hvor den graver gange og lægger æg, som igen modnes og graver gange og det er her at svampens sporer findes og via billen overføres til andre træer. Ingen effektiv kur.

 

Ildsot:

Bakerier der trænger ind i planten hvor vævet under det yderste barklag farves rødbrunt mens det underliggende ved kan se sundt ud. Ingen hjælp da det er bakterier andet end at bortskære angrebne skud.

 

Kristtornminerflue:

Fluen stikker i de umodne midterribber på nye blade for at lægge deres æg. Herved opstår der kommer tydelige cirkelrunde pletter der bliver gule og fortykkede senere på sommeren og det efterfølgende år sorte hvis de ikke fjernes. Sidst i processen falder bladene af og når de gør det udløses ætylen som virker som yderligere bladløsnende hvorved flere sunde blade falder af. Der er ingen direkte behandling andet end at være på forkant, forbygge og fjerne med det samme hvis et angreb ses.

 

Meldug:

Er en sygdom der forårsages af svamp som udvikles i tør og varm luft. Træet dækkes af hvidligt lag der minder om mel, og får det lov til at vokse bliver belægningen blot tykkere. Bladenes kanter bliver ødelagt og der kan komme sorte korn på de efterhånden udtørrede blade. Sørg for at luftcirkulationen omkring træet øges. Fjern herefter angrebne blade og sprøjt herefter med svampemiddel.

 

Rod og stammeråd:

Ses på planter der står for fugtigt eller gror for hurtigt. Flere grene visner på halvstore planter. Undgå for kraftig vanding og sørg for at bedre dræning.

 

Rust:

Forårsages af svampe og angriber blade, bark samt nålene på nåletræer. Symptomerne er stort set ens, der opstår gule – brune pletter der tørrer ud. På nåletræer er pletterne dog røde. Fjerne angrebne blade/nåle og sprøjt med svampemiddel mod rust.

 

Rynkeplet:

Forårsages af svampe og viser sig ved bladpletter på op til et par centimeters størrelse. Fjern angrebne blade og undgå at overbruse i direkte sollys.

 

Skimmel:

Symptomer på skimmelangreb er store brunlige eller sorte pletter hvor den yderste kan er hvid. Fjern angrebne blade og sørg for god luftcirkulation omkring træet samt undgå vanding ovenfra og sørg for at der er et godt drænlag i potten.

 

Skjoldlus:

Skjoldlus bevæger sig som larver rundt på blade og grene men når de er udvokset bliver de fastsiddende og kan kendes som halvrunde sorte buler på et par mm, der evt sidder i klaser på stamme, grene eller blade. Skjoldlusenes ekskrementer danner et sukkerlag og en svamp kaldet soddug så blade/nåle falder af, grene og stamme dør. Bekæmpelse bør ske ved at rense blade og grene med vand og sprit.

 

Spindemider:

Spindemider punkterer bladcellerne så der trænger luft ind og giver bladoverfladen på træet et sølvagtigt skær. De kan også danne spind over den angrebne plantedel. Når nåletræer angribes mister bliver de gullige – rødlige og falder derefter af. Ved et angreb bør man bruse bladene grundigt især på undersiden og behandle med insektmiddel mod spindemider.

 

Svampeangreb (råd):

Svampeangreb sker hovedsagelig når insekter eller sår på træet har svækket det. Det viser sig ved at nye blade og nåle er svage i farven og falder af, under barken er der hvide pletter og rødderne dør også hvorved hele træet til sidst dør. Svampe dækker langsomt træet hvis de får lov. Det bedste angreb er at bekæmpe med svampemiddel. Man kan også forsøge at redde træet ved at fjerne jorden og plante det i ren spagnum.


Uldlus:

Uldlusene angriber træet både over og under jorden, der dannes svamp, og træets vækst aftager.
Sprøjt om vinteren med tjæreholdig olie. I begyndelsen af vækstperioden og ved løvspring anvendes et oliepræparat. I selve vækstperioden sprøjtes med insektmiddel.

Visnesyge:

Skyldes ofte et angreb af svamp. Ingen mulighed for behandling andet end at fjerne blade og undgå at bruge for meget nitrogenholdig gødning.

 

Ædelgrannålvilkle:

Forårsages af larver, hvor hver enkelt larve kan frembringe tre eller fire nålereder hvor de udhulede nåle er spundet sammen. Kan fremkalde næsten total afløvning af træerne. Larverne og pupperne ødelægges da sprøjtning ikke hjælper.

 

Ædelgranrust:

Midt på sommeren bliver nålene matte, gulgrønne eller helt gule. På undersiden fremkommer senere små slanke rørformede dannelser der afgiver store mængder orangefarvede sporer der minder om rust. Bladene falder af. Alle angrebne blade fjernes. Sørg for bedre luftcirkulation og begræns hyppig vækst.

 
BONSAI
Vores Bonsai
Hvad er Bonsai
Størrelse & Stilarter
Arter & Pasning
Tips & Tricks
Sygdom & Bekæmpelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt Tossehuset før du benytter/kopierer informationer ©