www.TOSSEHUSET.dk

Menu
Forside
Bag facaden
Havedam
KoiHold
Bonsai
Dyreparken

Side 1

03-2004 til

07-2004

Side 2

08-2004 til

12-2004

Side 3

01-2005 til

04-2005       

Side 4

05-2005 til

06-2005

Side 5

07-2005 til

09-2005

Side 6

10-2005 til

12-2005

Side 7

01-2006 til

06-2006

Side 8

07-2006 til

09-2006

Side 9

10-2006 til

12-2006

Side 10

01-2007 til

03-2007

Side 11

04-2007 til

06-2007

Side 12

07-2007 til

12-2007

Side 13

01-2008 til

06-2008

Side 14

07-2008 til

12-2008

Side 15

01-2009 til

....

SIDE 8

 

24-09-06

Vores foderautomat som vi satte i brug for cirka 1 uges tid siden virker efter hensigten…desværre.

Vi har indtil videre sat den i karantænekarret og her æder de løs – om natten – og gider ikke værdige os et blik om dagenJ. Det skulle dog gerne ende med at de spiser lidt men tit i løbet af hele døgnet.

 

Men, de små der går herude er nu også sky og vi har heller ikke gjort forsøg på at gøre dem håndtamme overhovedet så det siger sig selv at når man finder en god fødekilde, så behøver man sgu da ikke se på de store fjæs der indimellem titter ned til enJ

 

Til orientering har vi 4 små gående: 2 kohaku, 1 sanke og vores voksefisk og de kan altså godt æde 50gram /ca. 3% af deres kropsvægt på en nat, så der bliver skiftet vand konstant for at holde vandværdierne i orden da filteret trods alt er rimelig nyt.

 

Her er et lille bevis på at maskinen virker klik her (10sek. 568KB)

 

For dem som ikke allerede har set "dyret" ovre på Koidanmark, så er her lige et kort resume:

Grunden til at vi vil have en elektrisk demand feeder (fiskene bestemmer selv hvor meget de vil spise) er at vi vil kunne styre hvornår de skal være sultne, så vi stadig kan håndfodre når vi kommer hjem.

Foderautomaten er langt fra færdig endnu, men indtil videre ser den sådan ud:

 

Der er et par andre ikke elektriske "Demand feeder" på KoiDanmark,

brug søgefunktionen og søg i "debatindlæg" på: Foderautomat af sodavandsflaske

 

20-09-06

Vi har udskiftet vores filter i karantænekarret for det gav simpelthen for meget slam der ikke var til at få ud, uden en total rensning, og derved et for stort bakterietryk. Vi har derfor kæmpet med Flavobacterium Columnaris som giver finne- og mundråd og har haft svært ved at slå denne ned, selv med det bio-uv som er købt til den store dam koblet på (det kan muligvis også skyldes at vi ikke har haft stort nok flow igennem, ligger kun omkring 1000L/h dvs et turnover hver anden time.

Derfor tog vi konsekvensen og købte et TRINAMIC fra Hozelock hos SuperKoi. Da det har den fordel at det er bygget op omkring kaldnes K3 Det er dog blevet modificeret lidt, da der skulle være plads til lidt modnede bee-cell fra det gamle filter.

Der udover er der kommet mere luft på.

Skillepladen er blevet tætnet med silikone

og de 2 nederste rækker huller er lukket.

 

Se en lille film (9sec. 680KB) af filteret her.

 

Og det ser faktisk ud til at fungere betydelig bedre allerede. Vores fisk har det bedre og den ene kohaku der havde fået et lille sår på ryggen heler uden at skulle på puslebordetJ

 

Mht. vores vuggestue så går det fint, altså lige bortset fra at vi måtte lave en ekstraordinær sortering. Vi havde nemlig ikke frasorteret de meget store koi (kaldet Tobi) og det skulle vi nok have gjort noget før. For vi så årsagen til at nogle af dem var så store forleden dag, da en stor fisk pludselig havde fire øjne! Ved nærsyn viste det sig at den var ved at være færdig med at æde en af de små fisk, så kun hovedet var tilbage af denne!

Heldigvis havde Gudrun & Gisli en enkelt overlevende fra deres gydning, som savnede lidt selskab, så det har den nu fået J

 

 

01-09-06

Da NESA er i gang med at kabellægge luftledningerne i vores lille by, har de besluttet at deres stakkels montører skal arbejde i nat med en ombygning af den lokale transformer, så klokken 00.30 slukker de for strømmen i ca. 4 timer.

Da vi har dårlige erfaringer med strømafbrydelser i mere en 2½ - 3 timer (filteret dør) er vi nød til at starte nødstrøms generatoren, dette havde ikke været noget problem hvis det havde været i dagtimerne, så kunne Patrick have taget fri og startet det op.

Nu er problemet bare at vores generator larmer mere end en gammel græslåmaskine (75 db), det syntes vi ikke lige at vi kan byde vores naboer.

Så med et par ½paller, et par vintermåtter og en blæser er den nu blevet lyddæmpet, testet og klar til brug.

1000 Watt generator

Nu kan vi alle sove - til tanken er tom.

Det skal nok blive godt...en dag

 

 

 

30-08-06

Efter analysen af SK60 ved vi:

- at denne bøtte af SK 60 indeholdte ca 25% zinkoxyd

- at denne bøtte af SK 60 indeholdte ca. 71% natriumkarbonat.

- at produktet åbenbart varierer fra anonym kildes resultat. Det kan skyldes den menneskelige faktor, dvs. at produktet ikke bliver blandet ens nok fra serie til serie, da det er to sække der skal blandes op og efterfølgende hældes på bøtter.

 

Efter vores samtale med en kemiingeniør hvor vi samtidig fik udleveret datablad på

zinkoxid ved vi:

 

Omkring de fysiske og kemiske egenskaber ved zinkoxid

-at vandet maksimum kan optage 0,0016g/liter ved en temperatur på 29 grader uanset hvor meget zinkozyd du tilsætter.

-at vandet konstant hvis du har tilsat mere ved vandskifte blot vil blive mættet endnu engang med den maksimale dosis indtil dette er helt ude af dammen. Dvs hvis du tilsætter meget høje doser så vil du ved hvert vandskifte opretholde den samme mængde opløst i vandet og ikke som håbet f.eks tro at du har udskiftet 10% vand, så har du også fjernet 10% af den samlede dosis af zinkoxid eller at skifte vand i takt med at algerne dør som der er nævnt på en anden side.

 

Omkring Sundhedsfaren ved brug af zinkoxid hovedsagelig for os mennesker:

- at der ved længerevarende påvirkning ikke er fundet tegn på bioakkumulering (det fænomen, at koncentrationen af kemiske stoffer kan være væsentlig højere inde i en organisme end ude i omgivelserne) samt at relativt store mængder af zink kan passere mavetarmkanal i årevis uden at forårsage kliniske symptomer.

- at der ikke er fundet data for mennesker omkring skader på arveanlæg. At stoffet ikke har medført mutationer i bakteriesystemer og at der heller ikke er fundet kromosomforandringer i laboratorieundersøgelser med dyreceller.

 

Omkring miljøet vedrørende brug af zinkoxid

- at zinkoxid er klassificeret som værende meget giftigt for vandlevende organismer og at zinkoxid ikke må komme i kloaker men skal afleveres som farligt affald til den kommunale indsamlingsordning.

- at zinkoxid skal mærkes R50/53 iht. Miljøministeriets bekendtgørelse 4 nr. MB70 og MB90 idet det anses for at være meget giftigt for organismer der lever i vand fordi det kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

 

Omkring natriumkarbonatens funktion i SK60:

- at natriumkarbonat har en funktion idet det binder sig til zinkoxyd hvorved det bliver tungere og lettere lægger sig på siderne.

-at natriumkarbonat har en funktion idet det er buffer for PH’en hvilket gør at produktet er ”mindre” farligt end hvis det ikke var tilsat.

 

Hvilke kilder har udtalt sig om Zinkoxid og hvem er de egentlig:

 

Om Maarten Lammens – ifølge hans hjemmeside:

Bacelor i 1995

Master i veterinary medicine i 1998

Herefter 2 års arbejde indenfor fiskesygdomme hos Bacteriology of the veterinary school i Gent.

Herefter yderligere kurser i fiskesygdomme og akvakultur

Har udgivet en del publikationer

Fra 2000-2002 var han dyrlæge for en stor distributor af Japanske koi’er

I 2004 oprettede han sin egen klinik i Belgium sammen med sin kone.

Du kan læse mere (på engelsk) ved at klikke her: www.dekoidokter.be

 

Maarten Lammens’ ”involvering” i debatten omkring zinkoxid:

Har nævnt i sin bog KoiDoctor at zinkoxid bruges som algebekæmpelse (dog ikke angivet dosis)

Bekræftede pr. mail (ifølge Birgitte) den opskrift hun havde fundet på internettet. Han svarede også (ifølge Birgitte) pr. mail efterfølgende (da hun forelagde ham problematikken omkring overdosering ifølge Ann Telford) at han ikke kunne lide brugen men at han har mange kunder der har benyttet zinkoxid som algemiddel i over 10 år og i højere dosis end 3,3 gram (10 gram pr. 1000 liter) hvorfor han ikke mener at 3,3 gram er farligt.

 

Om Ann Telford – ifølge hendes egen hjemmeside:

Akademisk baggrund som lærer.

Købte i 1987 et hus med en dam. I 1990 ombyggede de denne og fyldte dammen med ”nyt vand”. Fik herefter problemer med sår og døde fisk trods fine vandparametre. Opdagede ved en vandværksrapport at værdierne for kobber og zink var meget højere i forhold til før. Købte en purifier men den holdt ikke så længe som produktet lovede og problemerne begyndte igen. Derefter blev den hendes mission at opfinde den helt rigtige purifier. Hun fik hjælp af eksperter til at undersøge de langsigtede værdier for fisk samt et laboratorium der testede forskellige programmer. I 1993 havde de udviklet produktet og har efterfølgende udvidet produktrækken.

Du kan læse mere (på engelsk) ved at klikke her: www.allclearwaterpurifiers.com:

 

Ann Telfords ”involvering” i debatten omkring zinkoxid:

-Har skrevet to artikler nemlig en i KoiCarp og en i KoiKeeper der begge omhandler samme emne nemlig mængden af giftige metaller i vores havedamme.

- Mener at maksimal grænse af zinc er 30ug/l hvilket er 0,030g/1000 liter.

- Mener (ifølge Birgitte) at det ikke har nogen effekt på giftigheden af zinkoxid at tilsætte natriumkarbonat

 

Andre kilder:

Environmental Protection Agency i America har på deres hjemmeside skrevet om zinkoxid (dog i anden forbindelse) men oplysningerne handler stadig om fisk. Her skriver de bl.a:

- at zinkoxid er meget giftigt for vandmiljøet

- at grænseværdien afhænger af fiskens art og varierer fra 40ppb til 58,100 ppb afhængig af vandets hårdhed (idet jo hårdere vand jo lavere giftighed)

- at forsøg med regnbueørred viste en dødelighed ved 93 ppb

- at havalger reagerer på zinkoxid ved 50-100 ppb.

Du kan læse meget mere (på engelsk) ved at klikke her: http://www.epa.gov/fedrgstr/EPA-TRI/1995/September/Day-12/pr-25.html

 

Hvad så nu?

For os må være at det er op til os forbrugere om vi ønsker at bruge produktet SK60 eller selv blandet tilsvarende zinkoxid og natriumkarbonat men at vi nu i hvert fald alle ved hvad vi putter i dammen og fremover selv skal være ansvarlige for om vi ønsker at tilsætte det eller ej nu hvor vi kender kemien og virkningen. Her i Tossehuset har der ikke været tvivl om at både SK60 og ren zinkoxid har virket i dammen, men spørgsmålet er til hvilken pris på lang sigt? Vi er da helt sikkert sendt i tankeboksen til næste år for at veje fordele og ulemper op mod hinanden. Men éen ting er sikkert. Vælger vi at tilsætte zinkoxid evt. iblandet natriumkarbonat til dammen som algebekæmper, er det vores eget valg at gøre det nu hvor vi kender giftigheden og ikke fordi vi tror vi har købet et naturligt og ufarligt produkt (det er her vores øjne godt nok er blevet åbnet godt og grundigt. Det er rystende at der på bøtten ikke findes en advarsel når der er en på zinkoxid-sækken som er det ene af de to produkter. Tænk hvis børn eller dyr kommer til at indtage produktet). Det må simpelthen være ”EN OM’MER” så kære forhandlere – tilbage og få trykt nye etiketter så vi som forbrugere ved hvad vi vælger at bruge vores penge på.

 

Da vi ønsker en saglig debat om brugen af zinkoxid lægger vi også denne tekst ind på KoiDanmark så kan debatten rulle videre dér, hvis man ønsker det.

 

29-08-06

Vi har valgt selv at bekoste en analyse af SK-60 (hvilket vi i øvrigt har fortalt SuperKoi, så det ikke foregik bag ryggen på dem). Vi har ikke gjort det grundet prisen men på grund af rygter, samt anonymt analyseresultat, der påstod at produktet indeholdte zinkoxid. Og da zinkoxid er farligt afhængig af dosis, temperatur, PH og andre faktorer, ville vi fastslå om der var zinkoxid i SK60 og i givet fald i hvilken mængde, samt hvilke andre stoffer produktet ellers indeholdte. Det gjorde vi fordi VI selv vil have muligheden for at vælge om vi vil tilsætte et produkt som SK60 (eller blande det selv) når vi nu kender indholdet. Herfra må man som forbruger nu selv veje de forskellige informationer op som f.eks Ann Telford og Maarten Lammens er kommet med, men mere herom senere samt om vores samtale med en kemiingeniør om zinkoxid, den orker vi ikke lige i aften.

Den ubrudte bøtte SK-60 der blev sendt til analyse.

Analyseattesten

 

P.S. vi ville have opdateret den 18-06, men det viste sig at vores hjemmeside havde overskredet 500MB, så nu er vi opgraderet til 1000MB, som er web10's standart i dag.

Så nu skulle der gerne være plads igen.

 

18-08-06 Vi har fået vores certifikater fra deltagelsen i Dansk Koi-Show.

 

Det blev som følger

1st. Sanke size 1: ID-02-01-01: Toshio Sakai (via Edo Koi)

1st. Koromo size 1: ID-06-01-01: Toshio Sakai (via Edo Koi)

1st. Koromo size 2: ID-06-02-02: Conias (via Nr Koi)

1st. Tancho size 3: ID-08-03-02: Ogata Koi Farm (via Nr Koi)

1st. Tancho size 4:.ID-08-04-01: Konishi Koi Farm (via Nr Koi)

 

Derudover fik vi følgende 2. pladser

2nd. Utsurimono size 1: ID-04-01-02: Kaneko (via Nr Koi)

2nd. Koromo size 2: ID-06-02-03: Toshio Sakai (via Edo Koi)

2nd. Hikarimuji size 2:. ID-12-02-02: Conias (via Nr Koi)

2nd. Hikarimuji size 4: ID-12-04-03: Ukendt Kina (via Super Koi)

 

Og Zoe blev valgt til brugernes yndling nr. 4:

Tancho size 3: ID-08-03-03: Marudo (via Edo Koi)

 

 

ENDNU ENGANG TAK TIL ALLE DER DELTOG OG STORT TILLYKKE TIL ALLE VINDERNE.

 

Dette var det første skridt mod et forhåbentlig endnu større show næste år, hvor endnu flere har mod på at deltage så dommerne får endnu flere flotte fisk at vælge mellem. Vi håber dog stadig det bliver pr. foto idet vi ikke er show-minded i den forstand at vi ønsker at stresse nogle af vores koi’er for at transportere dem til et show. Det er ikke det værd, de er vores ekstra børn, så de må blive hjemme hos Mor og Far og nøjes med at ”lege med på nettet”J

 

 

13-08-06

Vores små baby’er synes at have det rigtig godt. De er nu 2½ uge gamle og man kan tydeligt se forskel i farverne. Nogle er helt gennemsigtige-hvide mens andre er gule til grønne og de sidste lysebrune til sortbrune.

 

Ifølge bogen Koi af Steve Hickling mfl. sorteres der første gang når ynglet er ca. 1,25 cm. Her fjernes der ca. 80% af alt yngel. Herefter sorteres der igen når ynglet er 2,5 cm hvor der fjernes ca 50% og 3 culling foregår når de er ca. 5 cm lange hvor ca. 40 % frasorteres.

 

Når de herefter når ca. 10 cm. vælges de bedste fra som Tategoi og resten sælges som Tateshita. Vi har også lige luret lidt grundigere på DVD’en Breeding Koi hvor man følger Sakai Fish Farm i Hiroshima og deres arbejde fra koi’erne gyder til de har udvalgt deres Tategoi.

 

Her snakkes der ikke så meget om størrelse men mere at første sortering finder sted når koi’erne er ca. 40 dage og efterfølgende når der er gået yderligere 20 dage.

 

Når man sorterer fjerner man i første omgang alle de koi’er der viser tegn på at være deforme eller udviser dårlig farve eller som er meget små eller store i forhold til resten af ”flokken”.

Hmm…vi kan umiddelbart overhovedet ikke se om der er dårlig kropsform eller ej, men der er jo heldigvis også noget tid endnu til første sortering hvis vi holder os til SFF’s måde at gøre tingene på (dvs de 40 dage).

 

Vi har dog pillet et par deforme og ualmindelige små fra. Samtidig får vi jo nok heller ikke de store problemer med at vælge de med gode markeringer for der var en Chagoi og Ogon der var ”i spil i dammen”. Og…så vi har altså også lige lidt svært ved at se om de enkelte koi-babyer er doitsu (skælløs) eller wagoi (med skæl) ;-)

 

Under alle omstændigheder er vi klar, vi har rnemlig købt 2 net samt 2 sorteringsnet. Så må konkurrencen gå i gang i Tossehuset.

Vi får hver ca. lige mange fisk at sortere blandt og en palletank hver til rådighed, så må vi se hvem der ender med de bedste koi.

Let the game begin and may the best (wo)man win

 

 

Og når man nu sådan er blevet forældre igen må man jo have et godt puslebord. Vi har derfor købt et i Ikea fordi vi fik en god idé. Vi kan nemlig have vores sårpleje og medicin mv. i det og hænge det på filterhuset hvis vi får brug for at behandle vores koi’er fra havedammen og vi kan snildt flytte det ind hvis vi får brug for det i karantænen idet vi har sat kroge op til det. Tingene er samlet på et sted og lige ved hånden hvis/når vi har brug for at behandle.

 

 

01-08-06

Her til aften kom der lige et tordenvejr forbi, og det lykkedes at få et skud i kassen.

 

Så bliver det spændende at se om koi'erne gyder i morgen.

 

28-07-06

Lige en kort update, her fra ammestuen, vi har nok mellem 500-1000 stk. yngel i akvarie samt palletank, og de spiser fint - æggeblomme og nyklækkede Artemia.

Og en lille film: Klik her (4 sec.367kb)

Og så lige et stort ØV, så er 3 ugers dejlig ferie slut ;-(

 

27-07-06

I går klækkede de første æg i akvariet, efter 48 timer, men temp. ligger også omkring 26-27 grader, det tog lidt længere tid i palletanken (ca. 24 grader) de begyndte i går aftes og er endnu ikke fritsvømmende som dem i akvariet.

Vi er så småt begyndt at fodre med hårdkogt æggeblomme i meget meget små mængder, og den stolte far har da også set en mikro-prut J, samt sat en gang artemia over som lidt ekstra guf (den gamle akvarist er vist vågnet)

Vi har hevet et par skraldemænd ind for at hjælpe til med oprydningen, for meget æggeblomme eller ubefrugtede æg vi ikke har set, selv om vi ikke aner om de kun er vegetarer ;-))

2½ døgn siden gydning

Skraldemanden

 

 

25-07-06

I går gydede vores koi’er – nok fordi det aftenen inden havde været et voldsomt torden og regnvejr som lige var den ændring der skulle til i dammen. Vi har taget et par børster ind i en palletank og har taget et par af vandhyacinterne ind i et akvarium i stuen så Camilla og vennerne kan følge med (vi synes selvfølgelig også det er sjovt at se og allerede her 1½ døgn efter er det tydeligt hvilke der er befrugtet og hvilke der ikke er). Det er IKKE planen at lave ”Tossekoi’er” men blot at følge processen.

 

Vi har ikke fodret i to dage, da de har fået rigeligt, hvilket vi også har kunne se på vandværdierne, nitritten har været oppe og ringe omkring 0,5 mg/l men nu er alt næsten på 0 igen, så det er dejligt af have et filter der kunne følge med, men nu var det nok også kun æg fra en måske 2 fisk.

Men vi håber at de går i gang igen, vi har stadig et par store damer. 

 

Derudover har vi været på indkøb efter krebs til vores naturpyt. Vi var i Superkoi hvor vi købte 3 stk. Den ene var dog allerede lidt tvivlsom ved købet og har heller ikke overlevet! De to andre har derimod og har fundet et par huler allerede. Det var nu ikke meningen for vi har altid hørt at hvis ikke de bliver holdt i fangeskab det første stykke tid så stikker de af. De var derfor kommet i et ståltrådsbur (læs gammel rottefælde) men den var væltet og lågen åbnet og så plankede de 2 små den altså. Så nu håber vi på de bliver hos os alligevel.

Først var der 3

Buret/rottefælden

Den ene udbryder

 

Her er lige en lille film af de nye beboere: Klik her  (6 sec.400kb)

 

 

23-07-06

Vi har nu købt sæsonens sidste fisk – en dejlig Shiro Utsuri fra Omosako Koi Farm i det sydlige Japan. Farmen er kendt for at producere nogle af de bedste shiro utsuri’er i verden, som har en blålig sort og ishvid farve helt ulig noget andet. Sådan en må man da eje, og da NR Koi havde været smart nok til at købe stort set hele Koisan’s  lager, gik turen derfor til Hillerød for at kikke dem nærmere ud. De var meget smukke alle sammen, men valget faldt på hende hér, fordi hun ikke er så mørk. Det skulle gerne give plads til lidt i udvikling i vores hårde vand som virkelig bringer det sorte op i koi’erne. Samtidig har vi en lille Shiro Utsuri gående fra sidste år som er meget mørk og som forhåbentlig vokser op og bliver et flot modstykke til hende hér. Men nu er kassen også lukket indtil vi får en større dam.

ca. 50 cm.

 

 

16-07-06

Maria havde fødselsdag den 2. juli og i den forbindelse ønskede hun sig et koi-vedhæng. Det kom i går med posten og ser sådan ud. Men..det koster nu også en ny kæde for vedhænget er ret tungt og kan ikke bæres i den tynde kæde hun normalt bruger.

 

Vi har kæmpet lidt med en for stor forskel mellem temperaturen i karantænen(26c) og dammen (21-22c) men har endelig fået kørt karantænen tilstrækkelig ned og derfor har vi endelig fået Thor (Tancho Kohaku) og Loke (Tancho Sanke) ud i dammen til Zoe (Tancho Showa) – det ser sgu bare så godt ud at vi næsten kunne nøjes med de 3 stykker - der er næsten ingen grund til at udvide – trilogien er kompletJ

Vi håber at det samtidig at 2 nye mandfolk i dammen måske kan trigge Zoe til at gyde for hun er efterhånden bollefed af æg der gerne skulle smides inden sæsonen er ovre.

Dammen fungerer ellers fint, der spises igennem men vi har fine vandværdier alligevel og ingen problemer med ilt trods varmen så det kører bare (knock on woodJ)

 

 I går var vi barnefri og benyttede chancen til at køre en tur til Slagelse for at se på Thomas Bohsens koi’er som vi efterhånden har hørt meget flot om. Og vi blev skam heller ikke skuffet, der var virkelig noget for øjnene at se på – specielt hvis man er til Showa og det er Maria jo Big Time. Derfor måtte vi også se og se og se og igen se på Jørgen’s flotte Showa som også er med i Koidanmarks Koi-show og som absolut ikke var dårligere i virkeligheden, samt Klaus'  flotte Kujaku, Irene's sanke, Kjell & Laila's lækre lille inzauma kohaku samt mange flere af Koishow deltagernes koi’er der endnu ikke er kommet hjem til ejerne – men det var jo vores heldJ Vi endte selv med at købe 2 små kohaku’er som kan gå indendørs og hygge sig,  inden vi vendte næsen hjemad mætte af koi-indtryk. Camilla fik i øvrigt også en fisk den dag – af hendes yndlinge – nemlig en Bamse Tancho Kohaku, så hun synes selvfølgelig at alle fisk skal handles her fremoverJ

 

 

Når vi nu sådan har fået vores dejlige koi’er ud så måtte vi også have noget ordentligt at sidde i. Vi har længe været irriteret over vores bord-bænksæt men synes til gengæld heller ikke at vi vil have et decideret bord og stole deroppe men noget mere hyggeligt. Det har vi nu fundet. Et havesofasæt som er skønt at sidde i og bordet er også lige i vinkel til at smække fødderne op på og tage en slapper mens vi napper en ”sun-downer” og nyder vores ferieJ

Her er lige et par "luftfoto" (der var en tosse på taget) fra forleden:

 

 

Og så har vi lige til sidst en advarsel: Har du koi’er gående i karantæne så pas på at de ikke er i for forskellig størrelse eller vær i hvert fald mere opmærksom end vi var på om der er noget galt med de helt små. Det viste sig pludselig at vores lille yamabuki ogon (voksefisken) havde fået et sår på halen vi ikke havde set og som var blevet stort og blodigt. Så den måtte en tur op og blev renset  med klorhexidin, jod og fik orabase og sårforsegler på (vi har ikke givet den antibiotika – den er jo så lille) og med det nye bio-uv skal det nok gå. Men det er lidt en reminder til os for den har holdt sig lidt i baggrunden pga de de to store og derfor har vi ikke checket den ordentligt – kæmpe slag over fingre til os selv!!!

 

 

 

06-07-06

Da vi for et stykke tid siden var i Jylland og hente vores "vokse" koi hos Edokoi, lurede vi lidt meget på de nye Delta UV, i sidste uge bestilte vi så en hos Lars, og den kom i mandags.

Vi har købt en 90W som kan klarer et flow på 15.000 liter i timen, det skulle være nok når vi udvider pytten til næste år (men meget mere om det en anden dag.)

Delta UV'en er nu monteret på karantæne karret, for at holde vandet i tip-top stand.

Det er ikke planen at vi vil kører med UV-sterilizer året rundt, men bruge det om foråret i dammen og så ellers efter behov enten ude eller inde.

 

Vi har også været på tur til Farum igen, og kigge og hygge hos Jagro (snakke dam og have) samt hente vores showa fra Takahashi hjem (den har gået heroppe siden foråret men vi skulle lige have ekstra faciliteter i orden til den). Den har desværre fået et hak i finnen, men det afskrækker os ikke fra at tage den hjem- det skal nok vokse ud igen stille og roligt).

 

 

 

 

02-07-06

I dag har vi fejret Marias fødselsdag og vores 10 års bryllupsdag, med bla. en tur til Bakken, her var der en bod hvor man kunne få lavet sin egen Cap med navn på.

De kiggede "lidt" underligt på os, da vi bestilte et par ekstra bryllupsgaver ;-), men det er vi efterhånden vant til.

Camilla fik en lille fiks model med sit eget navn på.

Hjemme igen skulle der da også laves en lille koihygge film, i dag med håndfodring: Klik her - 20 sec. 1,2MB

 

 

Havedam
En ide bliver til
Tidligere Dam
Nuværende Dam
NaturPytten
Fiskene
Fiskehejre
Egne erfaringer
Havedams link
Webcam
Dagbog
Dam Data
Filter
Koi Pond

 

 

 

 

Kontakt Tossehuset før du benytter/kopierer informationer ©