www.TOSSEHUSET.dk

Menu
Forside
Bag facaden
Havedam
KoiHold
Bonsai
Dyreparken
Koi Pond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når du har havedam er det faktisk bedst at tage på ferie i efteråret eller om vinteren hvor aktiviteten omkring dammen er lavest og arbejdet dermed også. Og vi holder da vel også vores fisk for at nyde dem i den bedste periodeJ Men dermed ikke sagt at du ikke kan tage på ferie i havedams-højsæsonen, der er bare følgende forholdsregler der bør tages:

Før du tager afsted:

·     Cirka en uges tid inden afrejse bør du rense dit filter efter alle kunstens regler så alt er tip top. (husk kun at bruge bassinvand til at rense med)

·     Brug ugen til at udskifte 20-30% af vandet med frisk vand, alt efter vandkvalitet, især hvis PH er lav vil det være godt med nyt vand. (alt efter hårdheden i vandværks vandet)

·     Hvis du har algeproblemer, så fjern så meget som muligt inden du tager afsted. Hvis du beslutter dig for at bruge algedræber så gør det et par uger inden afrejse da det kan skabe ubalance i havedammen og derudover belaste dit filter voldsomt.

·     Forsøg at undgå at købe nye fisk op til din ferie. Det er dumt at sætte nye fisk i og tage bort. Du har ikke en jordisk chance for at checke deres sundhed. Og i øvrigt bør de gå i karantæne og her bør du også være hjemme.

·     Sørg for at din dam er beskyttet mod hejre angreb, eventuelt ved at dække den over med et net. Det vil i øvrigt også sikre dig mod nedfaldne blade i perioden. Det er hamrende ærgerligt at komme hjem fra to ugers ferie og kikke på en halvtom dam og en halvfed hejre!

Under din ferie:

Der er 2 måder at imødegå fodring mens du er på ferie.

·     Du kan vælge at de ikke skal fodres mens du er på ferie. Koi’er kan sagtens klare en fasteperiode på 2 uger om sommeren. De vil søge føde i algerne og tilvænne kroppen til den manglende mad, såfremt de ikke har andre muligheder

·     Du kan spørge en ven eller nabo om de vil fodre dine fisk og holde øje med sygdom, filterstop mv. (Det skal helst være en der er interesseret i koi’er og evt. ved lidt om koi-hold eller som er interesseret i en lille lyn-kursus). Den største fare ved at lade andre fodre er velmende overfodring ”for fiskene ser så sultne ud”. Du bør derfor afmåle daglige portioner, og sørge for at der ikke bliver givet andet end dette. Husk også at gøre opmærksom på at foder der ikke er spist skal fiskes op af vandet igen, specielt hvis temperaturen falder.

Når du tager af sted, så læg et nummer hvor du kan kontaktes såfremt der er problemer med havedammen, eller eventuelt til en anden koi-tosse der kan hjælpe din nabo/ven hvis der er problemer.

Såfremt du har en elektriker i huset kan du selvfølgelig pønse på en styring der ringer dig op hvis filteret stopper til el. lign. (det er det Patrick er i gang med pt. J) eller et automatisk fodersystem!

Når du kommer hjem bør du gøre følgende:

·     Check alle fisk for sundhed/sygdom

·     Check vandet for amoniak, nitrit, nitrat, ilt, ph og hårdhed for at se om der er balance.

·     Rens filter

·     Start langsomt op med fodring, hvis ikke fiskene har fået mad , vil biodelen i filteret ikke kunne følge med.

 

Koi Hold
Oprindelse
Ordbog
Varianter
Blodlinier/Kendetegn
Køb af Koi
Opdrættere
Anatomi
Sårpleje
Karantæne
Sygdom
Salt
Ferie
Hjemme Apotek
Foder/Fodring
Kønsbestemmelse
Vækst/Alder
Mikroskopi/Skrab
Tamme Koi'er
Gydning
Hvad hvis??
Alder/Mønster
Vandpleje
Planter eller ej
Årets Opgaver
Bedøvelse/Medicin
Tyveri/Hærværk
Farver/Skind/Skæl
Håndtering af koi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt Tossehuset før du benytter/kopierer informationer ©