www.TOSSEHUSET.dk

Menu
Forside
Bag facaden
Havedam
KoiHold
Bonsai
Dyreparken
Koi Pond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At holde koi’er bliver let en dyr omkostning. Hvis man vil have fisk i en ordentlig størrelse og god kvalitet, så koster det. De fleste af os koi-holdere får derfor let samlet for ret mange penge sammen i dammen inden vi får set os om.

 

Og da koi’er er efterspurgte og samtidig dyre, så er de også et let bytte hvad angår tyveri. Der har efterhånden været en del tyveri af koi’er foruden hærværk spredt rundt omkring i hele landet. Det er bare så surt at komme hjem fra arbejde eller ferie for at opleve at dammen er tømt. Det er ikke kun en økonomisk byrde, men koi’erne er jo også vores kæledyr som vi holder af, så det kan være en voldsom oplevelse at være udsat for tyveri.

 

Samtidig har de af os der har private hjemmesider på internettet jo også udstillet vores koi’er med angivelse af størrelse, kvalitet mv., og derfor er ikke svært at finde ud af hvor vi bor hvis man vil stjæle fra os.

 

Vi har derfor valgt at sikre os mod tyveri ved at videoovervåge og bånde dammen så en videooptager går i gang så snart der er bevægelse ved dammen. Derudover bliver der sendt en mail med billeder til vores arbejde hver gang der er bevægelse i et nærmere defineret område (så det hjælper ikke at stjæle videomaskinen).

 

Det startede oprindelig som en hejresikring for os, men vi fandt hurtigt ud af at det også var en god foranstaltning for at sikre os mod tyveri. Man skal være ualmindelig dum (såfremt man har fundet os via internettet) at forsøge sig med at stjæle vores koi’er. Det kan godt være at man forsøger sig med maskering, men personens højde, påklædning mv. vil alligevel fremtræde.

 

Vi har derfor kontaktet følgende forskellige forsikringsselskaber for at forespørge om muligheden for at sikre sig mod tyveri og hærværk hvis uheldet skulle være ude.

 

Spørgsmålet vi har stillet:

”Er det muligt i jeres selskab at tegne en forsikring der dækker imod hærværk og tyveri af koikarper i et udendørs havebassin indeholdende koi’er til en værdi af ca. 30.000 kroner???”

 

Forholdsregler vi har oplyst vi evt. kunne tage med henblik på en forsikring for at sikre selskabet rimelige vilkår mht. dækning og eventuelt os mod en urimelig høj præmie:

 

Kameraovervågning:

At vi kameraovervåger og bånder dammen hver dag, så forsikringsselskabet ved selvsyn kunne konstatere at det ikke var f.eks et hejreangreb der var skyld i manglende fisk.

 

Mikrochipning:

At vi kunne mikrochippe koi’erne så de evt. ville kunne spores/identificeres.

Vi fik idéen til dette da vi læste om krybdyr der f.eks mikrochippes på lige fod med hunde og katte. Vi kontaktede efterfølgende vores dyrlæge som godt mener det kan lade sig gøre idet han mente at Zoologisk have allerede gjorde de (han har tidligere haft kontakt til disse omkring andre spørgsmål vi har haft).  Dog skal man være opmærksom på at hullet hvor mikrochippen indsættes ikke lukker for hurtigt så chippen afstødes da koi’er nogle gange heler meget hurtigt. Han var dog villig til at forsøge hvis vi havde en fisk vi ville stille op med (hm…det må vi vist lige overveje nærmere…)

 

Forsikringsselskaber vi har forespurgt samt deres svar:

 

Alka:

Nej, området er for usikkert at forsikre for dem.

Undersøgte det dog nærmere, men fastholdt svaret

 

Alm Brand

Nej, for mange usikre faktorer og for stor riscici for dem,. Forespurgte andre kolleger under samtalen, da der herskede lidt tvivl om de ville tage det under indbo.

 

Nykredit:

Nej og ingen uddybende kommentarer hvorfor, heller ingen mulighed eller ønske om at undersøge nærmere.

 

TopDanmark:

Ikke umiddelbart, da der ikke er aflåst omkring dammen.

 

Tryg:

Stilte sig positive og ville meget gerne undersøge sagen omhyggeligt også med mulighed for eventuelt at kunne tegne en specialforsikring. Svaret blev efterfølgende: Desværre nej, kun hvis dammen er i en tilbygning, f.eks udestue el. lign.

 

Her er en komplet liste over forsikringsselskaber hvis du har interesse i at kontakte andre for selv at høre nærmere om mulighederne

 

http://www.forsikringsoplysningen.dk/Forsikringsoplysningen/Adresser/Adresser_alfabetisk.aspx

 

 

 

 

Koi Hold
Oprindelse
Ordbog
Varianter
Blodlinier/Kendetegn
Køb af Koi
Opdrættere
Anatomi
Sårpleje
Karantæne
Sygdom
Salt
Ferie
Hjemme Apotek
Foder/Fodring
Kønsbestemmelse
Vækst/Alder
Mikroskopi/Skrab
Tamme Koi'er
Gydning
Hvad hvis??
Alder/Mønster
Vandpleje
Planter eller ej
Årets Opgaver
Bedøvelse/Medicin
Tyveri/Hærværk
Farver/Skind/Skæl
Håndtering af koi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt Tossehuset før du benytter/kopierer informationer ©