www.TOSSEHUSET.dk

Menu
Forside
Bag facaden
Havedam
KoiHold
Bonsai
Dyreparken
Koi Pond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandplanter:

Der er ingen tvivl om at planter i en havedam har et utal af fordele, foruden selvfølgelig at være smukke i sig selv (da de er anderledes end vores normale havedamsplanter):

 • De reducerer det lysinfald der er i dammen og sikrer dig mod at algerne gror som pest

 • De absorberer ammoniak og nitrit og kan dermed også tilføje balance i dit lille økosystem

 • De giver dine koi’er nogle skjulesteder mod f.eks hejren.

 • De giver dine koi’er ly for solen (solskoldning kan godt forekomme hos koi’er).

 • De reducerer algeproblemer da planter og alger lever af det samme.

 • De sikrer dine koi’er et godt og naturligt gydemateriale

Havedamme med koi’er og planter i sam-eksistens:

Det er ikke så tit man ser en havedam der indeholde koi’er samtidig også have vandplanter. Det kan skyldes flere ting, f.eks

 • At folk nyder skønheden af disse levende svømmende juveler og ikke ønsker at noget i dammen skal skygge for deres syn/nydelse af disse.

 • At planter kan være svære at få til at harmonere med koi’ernes adfærd.

Planter og koi’ernes adfærd:

Først af alt er koi’er bundsøgende fisk fra naturen. Her vil de gennemrode og søge efter føde og har man sten på bunden af dammen, tager de disse i deres mund efter søgen af mad og spytter ud hvor det nu passer dem!

Derfor har de også en uvane med at ødelægge hele det smukke scenarie med vandplanter. De er nemlig nysgerrige fisk, der elsker at nippe, æde, gennemrode, skubbe til og lege med dine planter.

Råd hvis du ønsker planter i en koi-dam

Hvis du alligevel skulle have lyst til at have planter i din havedam har vi fundet følgende råd rundt omkring på nettet om planter og koi’er i ”skøn sameksistens”;-)

 • Hav flere planter i dammen end dine koi’er orker at æde

 • Sørg for at sikre planterne med plantesække og/el sten af en vis størrelse eller plantekurve afhængig af plantetype.

 • Giv koi’erne grønt foder eks. salat, på denne måde skulle de få styret deres lyst til grønt i stedet for på dine planter.

 • Koi’er der er opvokset med planter skulle være mindre grove overfor planterne og have mindre tendens til at ødelægge dem.

 • Når du har planter i din havedam kan det være en fordel at alle dine koi’er er tamme og kommer og spiser af din hånd. Hvis de ikke er tamme og du smider mad ud vil de søge efter denne. De har god lugtesans, og oftest vil maden havne mellem eks. Flydeplanter, der vil blive ødelagt som de søger og finder mad.

 • De planter du køber bør være af en vis størrelse så de kan tåle lidt mere. En spæd plante med fint rodnet har ikke mange overlevelseschancer

 • Hvis du overvejer at bygge en dam og du vil have planter kan du overveje at lave et sumpbed/plantekant adskilt fra bassinet, så koi’erne ikke kan komme til dem.

§         Planter kan også i deres muligheder for skjulesteder forhindre dig i at holde øje med små koi’er i din dam som kan være sky og skjule sig under disse det meste af tiden.

§         Visse planter i og omkring havedammen kan være giftige (ja også omkring, en koi kan jo sagtens nippe til et blad hvis det hænger i vandkanten eller spise det hvis det falder i dammen.)

Vi har fundet en liste over giftige planter på:

http://www.sfbakc.org/koienews/Deadlyplants.html

Vi har i øvrigt selv planter i vores havedam. De er der ikke for at give lys for solen eller nogen af de andre fordele de kan give. Næ, de er der såmænd bare for at koi’erne har lidt legetøj at bruge tid på og have det sjovt med ;-)

 

 

 

 

Koi Hold
Oprindelse
Ordbog
Varianter
Blodlinier/Kendetegn
Køb af Koi
Opdrættere
Anatomi
Sårpleje
Karantæne
Sygdom
Salt
Ferie
Hjemme Apotek
Foder/Fodring
Kønsbestemmelse
Vækst/Alder
Mikroskopi/Skrab
Tamme Koi'er
Gydning
Hvad hvis??
Alder/Mønster
Vandpleje
Planter eller ej
Årets Opgaver
Bedøvelse/Medicin
Tyveri/Hærværk
Farver/Skind/Skæl
Håndtering af koi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt Tossehuset før du benytter/kopierer informationer ©