www.TOSSEHUSET.dk

Menu
Forside
Bag facaden
Havedam
KoiHold
Bonsai
Dyreparken
Koi Pond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siden er lang og er derfor inddelt i menuerne:

Medicin, Quickguide til Medicin

Bedøvelse, Quickguide til Bedøvelse

Antibiotika, Quickguide til Antibiotika,

 

Medicin:

Klik her for at komme til Quickguide Medicin

 

Acriflavine

Virkeområde:

Acriflavine er effektivt mod flere parasitter og renser sår op og kurerer bakterielle problemer ligesom Chloramine T og Kaliumpermanganat/PP. Tillige er det også godt mod oodinium som ellers er næsten resistent mod alle former for behandling samt et af de få midler der nogen gange med held kan benyttes mod dropsy.

Kemi:

Acriflavine er et orange pulver som blandes med destilleret vand for at lave en opløsning. Det kan ikke overdoseres og ødelægger ikke dit filter eller skader dine fisk.

Dosering:

1 mg pr. liter i  2 til 3 timer. Eller: 100 mg til 100 liter vand i 2 dage.

Vær opmærksom på at Acriflavine giver vandet et gult udseende inklusiv den balje det blandes op i.

 

Chloramine T

Virkeområde:

Bruges i forskellige doser mod Fluke, Costia, Chilodonella, White Spot og Trichodina samt visse bakterieinfektioner forårsaget af aeromonas og pseudomonas.

Kemi:

Chloramine T er et blegt pulver, der er et rimelig sikkert produkt at anvende, dog bør du være opmærksom på at hvis det benyttes i meget høj dosis vil svide din fisks hud. Det slår samtidig dine bakterier i filteret ihjel hvorfor du bør slukke dette når du behandler med chloramine T.  Man bør være særlig opmærksom ved høje temperatur eller surt vand (ved en ph på under 7,0), her tåler fiskene kun en væsentlig lavere dosis (under halvdelen). Dvs. at giftigheden øges i takt med temperaturens stigning og når PH eller hårdhedsgraden falder. Produktet kan godt medføre ødemer og evt. opsvulmede gæller samt ringere dannelse af slimlaget/ændringer i mukusproduktion i en periode. Chloramine T kan også forårsage ringere vækst som senere dog delvis kompenseres. Der kan også midlertidigt opstå en ændring i syre-baseforholdet i blodet, hvilket er forbigående.

Dosering:

Afhænger af phværdi samt om vandet er blødt eller hårdt hvor produktet skal anvendes.

Ved ph på 6,0 i blødt vand anvendes 1,25-2,5 mg/l og i hårdt vand anvendes 3,5- 7mg/l

Ved ph på 6,5 i blødt vand anvendes 2,5-5,0mg/l og i hårdt vand anvendes 5-10 mg/l

Ved ph på 7,0 i blødt vand anvendes 5-10 mg/l og i hårdt vand anvendes 7,5-15 mg/l

Ved ph på 7,5 i blødt vand anvendes 9-18/mg/l og i hårdt vand anvendes 9-18 mg/l

Ved ph på 8,0 i blødt vand anvendes 10-20 mg/l og i hårdt vand anvendes 10-20 mg/l

Der er dog noget der tyder på at man ved de mere sejlivede parasitter såsom Fluke mv. skal man op i de højere doser på 10mg/l førend de slås effektivt ned. Det kan altså være nødvendigt at gentage behandlingen med dages mellemrum. Det anbefales at tage et skrab efter 5 dages tid da mange af parasitterne har en livscyklus heromkring.

 

Dimilin: Diflubenxuron 5%

Virkeområde:

Et pulver oprindelig til insektbekæmpelse og mod lopper. I koi-verdenen anvendes produktet mod Argulus, Lernea og Ergasilus.

Kemi:

Diflubenxuron 5% hindrer dannelse af kitin i larvernes hudskelet så de dør. Dimilin er dog vanvittigt dyrt, hvorfor der har været forsøg med loppemidler anvendt til hund og kat men de har ikke vist sig at være ligeså effektive.

Dosering:

1 gr/1000 liter vand. Det vil gøre dit vand lidt gråligt, men skift ikke vand. Vent 10 dage og foretag kontrol af parasitterne og giv om nødvendigt en behandling til. Du skal ikke skifte vand imellem de 2 behandlinger. Du vil dog i øvrigt stadig være nødt til at bedøve din fisk og fjerne den voksne orm fra den eventuelt med brug af kaliumpermanganat pasta for at få den til at slippe.

 

Elbagin:

Mildt svampedræbende og desinficerende middel og benyttes f.eks. sammen med salt når en fisk skal transporteres for at minimere stress samt skader forårsaget af højt ammoniakniveau. Det kan bruges som dip til at afstresse og kan ikke overdoseres og anvendes som mild gællevask og som alternativ til malakitgrøn. Dosis 5-10g per ton. Som forebyggelse til infektion i dammen 10g per ton og som dip 20g per ton i 30 minutter med god beluftning. Det blandes med varmt vand og benyttes med det samme. Husk at slukke UV. Kan gentages hver 7 dag og med salt op til 0,3%.

 

Flagyl (Metronidazol):

Anvendes som behandling mod flagellater såsom Hexamita.

 

Flubenol

Virkeområde:

Flubendazol som er det aktive stof i Flubenol 5% anvendes som den mest effektive kur mod gælle- og skindorm (på engelsk gill and body fluke) og er samtidig mere skånsom mod dit filter end Supaverm., hvorfor den efterhånden også har erstattet dette produkt også fordi Flubenol er billigere end Supaverm.

Kemi:

Flubenol er et bredspektret ormemiddel med virkning mod nematoder og cestoder (fluke hører under nematoder). Halveringstiden af flubendazol i væv er 1-2 dage. Der er dog nu produceret en midlere type Flubenol til brug for aquaindustrien som går under navnet Flubenol 15.

Dosering:

Den opskrift på Flubenol vi benytter er fra Peter Waddington via Koikichi’s Forum. Her er forholdet 1gram flubenol 5% til 400 liter (2,5g pr. 1000 liter) som mikses i varmt vand. Vi har dog valgt at bruge Duncan Griffith’s forslag om at benytte ethanol/acetone til at opløse produktet i, da vi ikke synes det opløses godt nok i det varme vand. Bruger du ehtanol/acetone, er forholdet ca. 1 ml til 1 gram flubenol. Du bør undgå direkte kontakt med produktet og husk at vaske hænder efterfølgende. Blandingen hældes forsigtigt i ved vandudløbet. En behandling skulle være nok. Det anbefales dog at tage et checkskrab efter 3 dage hvorefter behandlingen eventuelt gentages hvis der er gentagne orm/fluke i skrabet. 

 

Fluke Tabs

Fluke tabs er små hvide piller, der indeholder trichloforon og mebendazole. De påvirker ikke dit filter og slår effektivt fluke angreb ned. Fluke anses for at være den mest vanskelige parasit at få brugt med. Den er stort ses resistent overfor salt og en del andre medikamenter som ellers er sikre og lette at bruge. Fluke tabs kan eliminere fluke fra din havedam med et minimum af risiko for bagslag. De er væsentligere sikre at bruge end formalin, kaliumpermanganat og chloramine t. Du skal dog være indstillet på at foretage efterfølgende vanskift efter behandling for at undgå en reaktion på fiskens sarte hud. Fluke tabs er dyre når der snakkes om behandling af større damme idet en enkelt tablet som regel kun behandler circa 10 USgallons (38 liter)

 

Formalin

Virkeområde:

Bruges hovedsagelig som behandling mod Fluke (begge typer) samt White Spot men kan også anvendes som sekundært valg mod costia og trichodina om end med lidt mere begrænset effekt.

Kemi:

Formalin er en kemisk gas med alkylerende virkning, som kan dræbe mikroorganismer ved at ødelægge proteiner og nukleinsyrer. Den findes i en 36-37% formaldehydopløsning i vand og findes også lavere, men det er som regel den høje der tales om når formalin anvendes til behandling af koi. Vær opmærksom på at formalin fortærer store mængder ilt under sin virkning derfor bør der tilføres ekstra ilt til dammen mens behandling står på. Blandes ofte med malakitgrøn i behandlingsform. Formalin virker bedst ved 8-16 grader, ved lavere temperatur er virkningen mere begrænset og ved højere temperaturer bør man være ekstra forsigtig mht. dosering, da giftigheden af stoffet og dermed virkningen øges. Der bør også udvises opmærksomhed ved surt vand (dvs. ph under 7,0)

Fisken bør være sultet et halvt døgn før og der bør ikke fodres førend behandlingen er afsluttet. Formalin kræver kraftig iltning af vandet under behandlingen især ved høje temperaturer. Fisk med bakteriel gælleinfektion tåler ikke formalin.

Dosering:

Bruges som bad eller til behandling af hele dammen.

Længerevarende behandling: 36-37% formalin og 15 ml pr 1000 liter. Nogle foreslår op til 25 ml/1000 liter vand. Gentag hver 3-4 dag og foretag et delvist vandskifte mellem behandlingerne. Der bør maksimum behandles 3 gange. Sørg for ektra ilttilførsel da stoffet fortærer ilt i store mængder og benyt ikke blandingen hvis der er mistanke om gælleskader mv.

Korterevarende bad: Bad: 0,15 til 0,25 ml/l i op til 60 minutter. Kan bruges som behandling i alt 3 gange med et par dages mellemrum. Kan irritere gælerne så det bør ikke anvendes hvis der er mistanke om skader eller parasitter i gællerne. Husk godt med luft da stoffet fortærer ilt.

 

Formalin/malakitgrøn blanding (FMG Mixture):

Virkeområde:

Er et effektivt middel mod mange af de gængse parasitangreb såsom Fluke, Costia, Trichodina, Chilodonella og White Spot. Dog er der tendens til at virkningen ikke er højest i kampen mod Trichodina og Costia. Formalinen går ind og dræber parsaitter mens malakitgrøn fjerner svampeangreb.

Dosering:

Ved temperaturer mellem 10-18 grader bruges formalin/malakit i forholdet 36% formalin og 15 ml pr 1000 liter samt malakitgrønt i forholdet  0,25 g. pr. 1000 liter vand. Malakitgrønkrystallerne opløses i en spand med varmt vand hvorefter formalin tilsættes og der røres rundt. Blandingen tilsættes dammen. Det er formalinen der ødelægger parasitten og samtidig fjerner koi’ens slimlag, mens malakitgrøn fjerner eventuelle svampeangreb og beskytter koi’en mod disse. Damvandet vil blive mørkegrønt til blåt men klarer op i løbet af et par dage. Vær opmærksom på at når temperaturen er over 18 grader skal formalin dosis øges til 20ml pr. 1000 liter vand. Efter 3-5 dage bør der foretages en genbehandling idet en enkelt parasit kan reproducere 1000 ”yngel”. Foretag et checkskrab og behandl om nødvendigt med samme dosis igen. Der bør dog ikke anvendes formalin under 9 grader Efter hver behandling skal der minimum 10-30% vandskifte til.

Da der er mange færdige blandinger på markedet er det meget vigtigt at læse brugsanvisningen før du behandler og følge den angivne dosering nøje. Vær endvidere opmærksom på at formalin IKKE må benyttes hvis du har et saltindhold i din dam på over 0,1%

 

Kaliumpermanganat (potassium permanganat)

Virkeområde:

Bruges under forskellige former som behandling af de mere sejlivede parasitter såsom Fluke (Begge slags) samt Costia og Trichodina og som pasta til at fjerne Anchorworm.

Kemi:

Kaliumpermanganat er en kemisk forbindelse af kalium, mangan og ilt. Det optræder som et granulat/pulver af mørkviolet farve. Stoffet indeholder meget ilt og virker derfor stærkt oxiderende. Kalium Permanganat slår effektivt de fleste parasitter, bakterier (også de gavnlige i filteret) og svampeinfektioner ned samt ilter vandet og efterlader det friskere og renere end før behandlingen. Kaliumpermanganat kan også bruges til at oxidere organisk materiale i dammen og reducere mængderne af bakterier/alger der forbruger ilt.  Kaliumpermanganat kan bruges ved temperaturer over 8 grader og helst under 18 grader. Ved brug over 18 grader skal man være opmærksom på at der er øget behov for iltning

Dosering

Der findes flere forskellige kaliumpermanganatkure, her er nævnt de 3 mest almindelige:

 

Kaliumpermanganatkur 1

4 dages kur hvor der tilsættes 1 fast daglig dosis på 1,5 gram pr. 1000 liter pr. dag.

Nogle anbefaler at bypasse filteret – læs om vores holdning hertil under egne erfaringer

Nogle anbefaler efterfølgende at neutralisere vandet med brintoverilte – læs om vores holdning hertil under egne erfaringer

Dag 1:

Bypass evt. dit filter. Opløs dosis i varmt vand, rør rundt og lad stå ½ time. Tilsæt dosis i dammen

Vandet bliver purpur/violet, behandling er i gang. Når vandet bliver brunt er virkning er aftaget

Farveskiftet går stærkt første dag grundet alger, madrester mv. i dammen som Kaliumpermanganat  bruger ”sit krudt på”. Skift herefter cirka 10-20% af vandet. Du kan igen tilkoble dit filter.

Dag 2:

Bypass evt. dit filter. Opløs dosis i varmt vand, rør rundt og lad stå ½ time. Tilsæt dosis i dammen

Vandet bliver purpur/violet, behandling er i gang. Når vandet bliver brunt er virkning er aftaget, det skulle gerne tage lidt længere tid end første dag, så virkningen holder længere. Skift herefter cirka 10-20% af vandet. Du kan igen tilkoble dit filter.

Dag 3:

Bypass evt. dit filter. Opløs dosis i varmt vand, rør rundt og lad stå ½ time. Tilsæt dosis i dammen

Vandet bliver purpur/violet, behandling er i gang. Når vandet bliver brunt er virkning er aftaget, det skulle gerne tage noget længere tid end anden dag, så virkningen holder længere. Skift herefter cirka 10-20% af vandet. Du kan igen tilkoble dit filter.

Dag 4:

Bypass evt. dit filter. Opløs dosis i varmt vand, rør rundt og lad stå ½ time. Tilsæt dosis i dammen

Vandet bliver purpur/violet, behandling er i gang. Når vandet bliver brunt er virkning er aftaget, det skulle gerne tage meget længere tid end anden dag, så virkningen holder længere (helst 3 timer). Tilsæt evt. 1 kop brintoverilte 3% pr. 1000 liter for at neutraliserer vandet og gøre det klart og skift herefter cirka 40% af vandet. Du kan igen tilkoble dit filter.

Kuren er nu færdig.

 

Kaliumpermanganatkur 2

1 dages kur med løbende opretholdelse af dosis startende med 1,5 gram pr. 1000 liter vand, evt. herefter 0,75 gram, evt. herefter 0,375 gram osv. for opretholdelse af purpur/violet vand i 3 timer

Nogle anbefaler at bypasse filteret – læs om vores holdning hertil under egne erfaringer

Nogle anbefaler efterfølgende at neutralisere vandet med brintoverilte – læs om vores holdning hertil under egne erfaringer

Dag 1

Filteret bypasses eventuelt

Der tilsættes 1,5 gram pr. 1000 liter vand som i forvejen er opløst i en spand

Vandet bliver purpur/violet, behandling er i gang

Vandet skal nu holde denne pupurfarve i 3 timer.

Hvis farven ”brændes” af hurtigere tilsættes halv dosis af oprindelig, dvs. 0,75 gram pr. 1000 liter.

Vandet bliver igen pupur/violet, behandling fortsættes

Holder det heller ikke op til 3 timer fra første dosis tilsættes halv dosis af den forudgående dosis, dvs. 0,375 gram pr. 1000 liter osv.

Til den er holdt i de 3 timer alt i alt.

Kuren er nu færdig og der kan tilsættes brintoverilte 3% i en dosis af 1 kop til 1000 liter for at neutralisere vandet.

Herefter foretages 40% vandskifte

 

Kaliumpermanganatkur 3

1 dages kur med fast dosis på 1,5 gram pr. 1000 liter.

Nogle anbefaler at bypasse filteret – læs om vores holdning hertil under egne erfaringer

Nogle anbefaler efterfølgende at neutralisere vandet med brintoverilte – læs om vores holdning hertil under egne erfaringer

Dag 1:

Dammen tilsættes 1,5 gram pr. 1000 liter. Pulveret opløses i varmt vand, der røres rundt og blandingen står og hviler/køler af ½ times tid. Herefter tilsættes dosis dammen. Når dosis er tilsat vil farven skifte til purpur og efterfølgende til brun hvorefter virkningen af kaliumpermanganat er aftaget. Kuren er nu færdig og nogle benytter herefter brintoverilte for at neutralisere behandlingen.

Der ventes et antal dage afhængig af livscyklus på den parasit (som regel 3-7 dage) der behandles for hvorefter der tages skrab og dammen igen behandles hvis der fortsat er parasitter.

 

Kaliumpermanganat som bad:

Til meget svære angreb kan et Kaliumpermanganat bad i opløsningen 1 gr. pr. 5 liter i 3 minutter bruges sammen med en efterfølgende behandling af damvandet som før nævnt.

En dosis på 10 gram pr. 1000 liter i 90 minutter og efterfølgende behandling foreslås også i eks. Koi2Kichi.

 

Malakitgrøn – (Malachite Green)

Malakitgrønt, som er et kemisk produkt til bekæmpelse af svamp i akvakultur. Bruges oftest i en blanding med formalin til behandling af dammen eller til sårbehandling hvor der lukkes af med malakitgrøn efter sårrensning.

Kortvarende Bad: 1-2 mg/l i 30-60 minutter, hvilket svarer til 1 ml opløsning til 20-40 liter vand. Kan gentages hver dag i alt 4 gange.

Længerevarende behandling sammen med formalin se under Formalin/Malakitgrøn blanding.

Direkte påføring: Malakitgrøn kan påsmøres direkte på et sår specielt ved svampeangreb. Undgå kontakt med fiskens øjne og gæller. 25 gram malakitgrøn pr. liter vand= 25 mg/ml opløsning. Bruges i forholdet: 0,25 gram opløsning. pr. 1000 liter vand.

 

Masoten

Et organfosfat som Supaverm og benyttes mod gillfluke og skinfluke når vandtemperaturen er over 16 grader. Dosis, 2-2,5 gram masoten til 1000 liter vand. Blandes sammen med varmt vand i en plastikspand hvor der røres godt til pulveret er opløst. Tilsættes herefter dammen uden at bypasse filteret mv. Effekten varer cirka 8 timer men kan ikke ligesom Supaverm ses farve vandet i nogen farve. Efter cirka 2 dage er masoten igen ude af vandet

 

Melafix:

Tea Tree Oil, solgt som Melafix er et naturligt antibakterielt produkt som kan benyttes sammen med salt for at afstresse fisk og hele småsår. Halvdyrt præparat hvorfor det godt kan betale sig at behandle i karantænekar i stedet for i dammen. Bruges over 16 grader med i forholdet 2,2gram til 1000 liter. Sluk UV

 

Paradex

Er et alternativ til Supaverm idet det ikke er et organfosfat og dermed sikrere at anvende også til Guldfisk der ellers ikke kan tåle Supaverm. Det behandler de samme ting, nemlig de store parasitter såsom Argulus, Anchor Worm og Leeches

 

Praziquantel

Anvendes som en forholdsvis billig behandling mod fluke og har desuden den fordel at det ikke slår dit filter ned og at det ikke kræver vandskift efter behandling.

Klik på præparatet for at få nærmere produktinformationer

Droncit Vet i forholdet 5 mg/kg legemsvægt som engangsdosis. Nogle blander det op og tilsætter det vandet, andre giver det blandet i foder. Skal det blandes i vandet foreslås at opløse i ethyl alkohol for at opløse ordentligt, førend blandingen tilsættes vandet.

 

Proflavine Hemisulphate:

Er som Acriflavine antibakterielt og uskadeligt og kan bruges sammen med salt. Det arbejder indvortes i koi’enog kan derfor bruges mod dropsy og kan overdoseres uden at harme koi’erne. Det er også meget dyrt og bør derfor overvejes at behandle i karantænekar.

Dosis  4.5gram til 4500 liter gallons. Bedst hvis der tilsættes 0,5% saltopløsning og temperaturen er min. 16 grader. Kan gentages hver 7 dag til symptomerne er væk bare du husker at skifte 25% vand imellem behandlingerne. Det anses derfor at være et vidundermiddel ved at slå ydre såvel som indre bakterieinfektioner ned og anses for at være det næstbedste alternativ til antibiotika

 

Propolis

Propolis er en form for "harpiks", bierne samler fra især knopper fra forskellige plantearter. Bierne tilsætter deres spyt og voks.

Der er et par teorier om propolisdannelsen, men analyser viser at der i hvert

fald er noget om harpiksteorien.

Bierne samler harpiks som de samler pollen. Det samles med kæberne og sendes i kurven. Når bien så er kommet hjem i stadet skal den have hjælp til at få fjernet propolisen. Propolis indeholder også små mængder pollen og voks fra både planternes knopper og fra bierne.

Sammensætningen af propolis er ca.  50% harpiks og balsam, 30% voks, 10% flygtige olier kaldet flavonider, 5% pollen, 5% andre stoffer såsom mineraler og sporstoffer.

 

Propolis skal ikke opvarmes over 50 grader for så mistes en del vand og især ødelægges de organiske forbindelser.

Propolis kan ikke opløses 100 % i opløsningsmidler, men ren alkohol er godt som opløsningsmiddel. I mangel af samme kan 80 % rom sagtens bruges.

Propolis smelter ved 65 – 82 grader C.

pH-værdien eller surhedsgraden ligger på 5,2-5,7 i vandig opløsning

Propolis er brugt gennem mange tusinde år og anvendes stadig i stedet for antibiotika. Egenskaberne er bl.a.:

 

1) Aktivitet imod bakterier

2) Antivirus aktivitet

3) Antisvampe aktivitet

4) Effekt mod parassiter

5) Heling og genoprettelse af væv

6) Innunstimulerende

7) Bedøvelsesaktivitet

8) Aktivitet mod hævelse

9) Antioxiderende aktivitet

 

Propolis benyttes på forskellige måder hvad angår koi'er. Det kan bruges som fodertilsætning for dets evne til at styrke koi’ens immunforsvar. Bruges til at rense sår med direkte eller som topcoating efter rensning med brintoverilte og malakitgrøn. Det er meget effektivt i at hænge ved koi’en og er også effektivt mod sår ved munden og omkring øjne og gæller hvor man ikke tør benytte de gængse kemikalier.

Dosis: Som foder 1 teske med varmt vand og cirka ½ kilo foder. Det suger i 15 minutter før det anvendes og skal bruges inden 2 dage og i mellemtiden opbevares på køl.

 

Opskrift propolis vandekstrakt: 10 gram rå propolis pulver + 90 ml vand (45 grader) hældes sammen og venter 10 timer, blandes så meget som mulig. Filtrer opløsningen. Bundfaldet gemmes!

Kan anvendes som mundskyllevand og mod øjenbetændelse (med 1 % salt) idet der bruges 100 ml. destilleret vand + 20 dråber ekstrakt.

 

Opskrift propolistinktur: 30-40 gram rå propolis pulver + 70 ml sprit (70%). Lad det trække minimum 14 dage ( mørkt, køligt sted), rør 3-6 gange/dag. Resultat er propolistinktur 30 %. Filtrer. Bundfaldet gemmes! Kan bruges mod hævelser. De fleste bakteriehæmmende stoffer er opløselige

i sprit.

 

Opskrift propolisspray: sæt propolis tinktur 10 % i en spraybeholder

 

Sabbactisun

Er som Melafix/Tea Tree Oil også et naturligt antibakterielt produkt som benyttes til at kurere småsår mv. på fisken. Da dette også er halvdyrt kan det godt betale sig at behandle i et karantænekar. Følg anvisningerne på produktet.

 

Salt.

Letter osmose og holder parasitterne i ave. Bør dog ikke bruges i doser over 0,3% sammen med mange effektive præparater såsom Chloramine T, Kalium Permanganat, og Formalin (sidstnævnte dog i de fleste anbefalinger højst 0,1%). Fremmer til gengæld effekten af andre præparater såsom Acriflavine og Supaverm. Se mere om salt under den særskilte menu salt.

 

Supaverm

Virkeområde:

Supaverm anvendes som kur mod gælle- og skindorm (på engelsk gill and body fluke).

Kemi:

Supaverm er en hvid væske og en kombination af closantel og mebendazole som oprindelig bruges som ormekur til får.
Dosering:

Du kan anvende Supaverm i en dosering på 2,4 ml/cc til 1000 liter vand. Det opløses i en platikbalje med vand hvorefter det tilsættes dammen. Damvandet kan blive mælkehvidt af behandlingen men det forsvinder i løbet af 24 timer. Efter 2 dage foretages et delvist vandskifte på 15%.

Da kuren er ret effektiv skulle Supaverm eliminere fluke i løbet af 3 dage. Det anbefales dog at tage et checkskrab efter 3 dage hvorefter behandlingen eventuelt gentages hvis der er gentagne orm/fluke i skrabet. Vær dog opmærksom på produktet vil slå dine guldfisk ihjel hvis du forsøger denne kur, den er kun beregnet til koi’er. Og vær opmærksom på at produktet er meget dyrt. Med Supaverm kan du behandle også selvom du har helt op til 0,3% saltindhold i dammen. .

 

Sårsalve:

Hvis man ønsker at benytte andet end malakitgrøn til at lukke et sår med kan man benytte en god fed sårsalve. Der findes flere forskellige typer, dog skal man være opmærksom på hvor godt de hæfter på koi’en og hvor længe de bliver siddende. F.eks bliver en klorhexidin salve hurtigt opløst, mens et andet produkt som f.eks Cyprinocur A indeholder forkskellige antibakterielle stoffer såsom tyrothricin (antibiotika med bakteriostatisk virkning.), clotrimazol (svampedræbende) og kamille (bedøvende antiseptisk effekt)

 

Tricide Neo

Produktet er lavet som et alternativ til en antibiotisk injektion hvis det benyttes sammen med medicinfoder og skulle være lige så effektivt. Det er kun til et bad og ikke til behandling af dammen. Virker både mod gram+ og gram- bakterier og heler sår og lignende som følge af infektioner forårsaget af aeromonas og pseudomonas og klarer også finneråd, haleråd og mundråd. Det virker ved at lave hul i bakteriens cellevæg som derefter hæmmes og dør. Der skal generelt benyttes mindre dosis af produktet hvorfor koi’en skulle være bedre sikret mod antibiotikaresistens.

Dosering er 1:1 sammen med destilleret vand som kortvarigt bad af højst 10 minutter. Brug beskyttelseshandsker. Husk at sørge for rigelig beluftning af behandlingskarret og at overvåge ammoniakniveauet da produktet ødelægger nitrifikationsprocessen. Kan eventuelt også bruges som et dip inden din fisk udsættes for at hindre eks. ulcer disease og eventuelt ligesom et kaliumpermangant bad såfremt du ikke har karantænefaciliteter. Bruges hver anden dag, 3 gange eller til heling indtræder.

 

Behandling ved bad

Fordele:

Der er mange fordele ved at behandle en fisk med et bad frem for at behandle dammen. Du kender det nøjagtige antal liter vand og kan dosere medicin korrekt og samtidig have helt styr på behandlingstiden. Samtidig behandler du kun den fisk der er syg mens de andre der måske stadig har et bedre immunforsvar bliver gående i dammen uden at ødelægge dette. Samtidig ødelægger du ikke økobalancen i din dam ved at tilsætte diverse kemikalier.
Ulemper:

Når du behandler ved bad i karantæne behandler du egentlig kun symptomer på en sygdom frem for roden til årsagen. Og kun de parasitter mv. der er tilstede på fisken udryddes, de der er i dammen trives fortsat i bedre velgående.

 

Øvrige produkter:

Herudover kan man købe mange forskellige produkter, eksempelvis sårsalver, sårcreme, gællevask, bedøvelsesmidler mv. Det er op til dig selv at vurdere indholdet samt effekten af midlet, men generelt anbefaler vi at købe produkter hvor du kender indholdet. Dog kan det være nødvendigt at se bort fra dette princip, hvis. F.eks. andre har positiv effekt med produktet eller lignende selvom du ikke kender indholdet, hvis alternativet at lade være er værre.

 

Bedøvelse

Klik her for at komme til Quick-Guide Bedøvelse

 

Typer af bedøvelse: 

 

1. Benzokain

 

Kemi: Ethyl-4-aminobenzoat:

Et farveløst pulver som er populært som bedøvelse idet det har en rimelig høj sikkerhedsmargin (terapeutisk indeks) og er noget billigere end MS222. Benzokain er i opløsning neutral og påvirker ikke vandets ph eller hårdhed hvorfor det menes at være mindre stressende at anvende end MS222. Benzokain opløses dårligt i vand, så det er derfor nødvendigt at opløse det i ethanol (finsprit) eller acetone (sidstnævnte er dog hårdere for fiskens slimlag end ethanol). Der findes dog en saltopløsning benzocain hydroklorid der er mere vandopløselig men førstnævnte foretrækkes da den i ethanol opløses fuldstændig.

 

Standardopløsning: 100 gram benzokain til en liter ethanol/acetone. Denne bør indtil brug opbevares mørkt, men kan til gengæld holde sig flere år.

 

Dosering: Opløsningen bruges i forholdet 1 ml. opløsning til 1 liter vand. Fiskene vil blive bedøvet på omkring 2-4 minutter og vil komme sig i løbet af 10 minutter eller mindre. Når opløsningen anvendes bør du være opmærksom på at den fortærer store mængder af ilt hvorfor du bør ilte dit bedøvelseskar kraftigt. Vær opmærksom på temperaturen når du bedøver: at benzokain er mere giftigt ved varme temperaturer, hvorfor opløsningen virker kraftigere. OBS: Benzokain er fedtopløselig og derfor kan bedøvelsen vare længere i ældre fisk.

 

2. MS222:

 

Kemi: Tricain Methan Sulfonat.

Et hvidt vandopløseligt pulver som opbevares tørt og køligt.. MS222 opløsning er sur/syreholdig på ph-skalaen. Det er derfor vigtigt at checke phværdien af opløsningen inden brug. Om nødvendigt tilsættes buffer (natriumkarbonat) for at holde en ph mellem 7-7,5. MS222 fortærer store mængder ilt og derfor skal bedøvelseskarret iltes kraftigt.

 

Standardopløsning: 10 gram til en liter vand. Opløsningen bør opbevares i en mørk beholder da den er ustabil i solskin

 

Dosering: Opløsningen bruges i forholdet 50-100 mg/liter hvilket betyder 5-10 ml af opløsningen til en liter vand. Fiskene vil normalt komme sig over bedøvelsen i løbet af 10 minutter eller mindre.

 

3. Nellikeolie:

 

Kemi: Eugenol

En farveløs til gullig olieagtig væske med aromatisk lugt der ikke er vandopløselig.

 

Standardopløsning: 100 ml. nellikeolie til 1 liter ethanol/acetone

 

Dosering: Opløsningen bruges i forholdet 40-100 mg pr liter hvilket cirka svarer til 0,4-1,0 ml. pr. liter vand. 10 ml. koster cirka 40 kroner hos Matas og andre butikker der forhandler naturlægemidler (på internettet kan der købes større og dermed billigere doser).

 

4. Phenoxyethanol:

 

Kemi: Salgsnavn bl.a. Phenoxetol.

Farveløs oliebaseret væske der er skadelig hvis den inhaleres eller absorberes via din hud så pas på og benyt sikkerhedsbriller og rigelig ventilation.Stoffet kan også skade din klo’s lever og nyrefunktion.

Dosering: 1ml Phenoxetol til 1 liter vand 

 

5. Andre bedøvelsesmidler:

 

Der findes andre alternativer ved søgning på nettet, f. eks KoiCalm, Mazuziai mfl.. Det er

færdigblandede opløsninger som tilsættes vandet i bedøvelseskarret uden forudgående opløsning, hvilket selvfølgelig kan være en fordel, og hvilket selvfølgelig også er årsagen til at produkterne er dyrere idet de er brugsklar.

 

5. 1 KoiCalm:

Kemi: Ifølge produktoplysningerne indeholder procuktet oil of cloves hvilket er nellikeolie. Der er ikke på produktet listet flere ingredienser, men det skal jo være opløst i et eller andet! Produktet lugter endvidere som om det kunne være acetonebaseret, men det er kun et gæt og kan ligeså godt være ethanol el. lign. 

Dosering: 10 dråber til 5 liter vand. Opløses helst i varmt vand inden det tilsættes bedøvelseskarret.

 

5. 2 Mazuizia:

Kemi: Ifølge produktoplysningerne indeholder produktet ikke acetone og er benzocain baseret. Der er derudover ikke oplyst flere ingredienser. Men igen skal benzocain jo opløses i et eller andet. Man kan derfor gætte på at den opløsende ingrediens efter al sandsynlighed nok er ethanol idet benzocain ikke er vandopløseligt, men det er ikke oplyst og kun et gæt fra vores side.

Dosering: cirka 10 ml til cirka 9 liter vand (2 gallon).

 

Antibiotika:

Klik her for at komme til Quick-Guide Antibiotika

 

Generelt om antibiotika:

Antibiotika er forbindelser (naturlige, hel- eller halvsyntetiske) der enten hæmmer (bakteriostatisk virkning) eller dræber (baktericid virkning) væksten/delingen af bakterier hvorved de går til grunde. Antibiotika inddeles i smalspektret og bredspektret antibiotika afhængig af hvor stor en gruppe bakterier produktet rammer ved behandling. Antibiotika klassificeres endvidere i 7 hovedgrupper efter struktur og virkningsmekanisme (dvs. gram- eller gram+). De fleste fiskeangreb af bakterier er gram-. Antibiotika som kun er effektiv overfor gram+  bakterier er som regel derfor som regel uanvendelige til behandling af dine fisk.

 

Antibiotikaresistens:

Hvis der anvendes meget forskelligt antibiotika over meget kort tid eller meget lave doser over meget lang tid, kan der opstå resistens overfor produktet. Det foreslås derfor at foretage et vandskifte 4 timer efter du har givet antibiotikafoder for at sikre at der ikke findes lavdoser i vandet. Når en bestand af bakterier udsættes for antibiotika kan en eller flere desværre også vise sig at være resistente overfor antibiotika og dermed overleve behandlingen. Disse overlevende vil producere en bestand af resistente bakterier og derfor kan det nogle gange være vanskeligt at ramme rigtigt med antibiotika hvor typen måske er god nok men bare virkningsløs mod en resistent gruppe.

De senere års udvikling af stadig mere bredspektret produkter har betydet at disse benyttes langt mere end smalspektret produkter fordi man så er ”man da dækket ind” ligesom det bruges mere og mere at sætte ind med et eller to produkter samtidig. Det er selvfølgelig forståeligt, men kan oftest medføre hurtigere resistens overfor antibiotika end hvis der var tålmodighed til at prøve et enkelt produkt først og efterfølgende skifte til et andet hvis det første ikke virkede.

 

Andet:

Ingen af de nævnte antibiotika er testet videnskabeligt på koi’er selvom mange bruges med stor succes. Derudover bør man være meget opmærksom på at visse klasser/typer af antibiotika ikke er kompatible med andre og derfor ikke bør anvendes samtidig. Antibiotika har ligesom al anden medicin bivirkninger som nøje bør vejes op imod virkningen inden man påbegynder behandling. Se under det enkle produkt for nærmere information.

Derudover skal du være opmærksom på at antibiotika ikke kurerer parasitter, svampe og vira men kun de bakterier man sætter ind imod, hvorfor det er vigtigt at finde årsagen til det bakterielle problem og også behandle for dette. Antibiotika virker i virkeligheden kun ved at reducere antallet af skadelige bakterier i kroppen så immunforsvaret kan tage over og kæmpe selv. Så hvis dette ikke er rimeligt inden virker antibiotika ikke altid som forventet. Der er tillige brug for at immunforsvaret er rimelig op at køre førend antiboitika virker. En koi’s immunforsvar virker først omkring 13-15 grader og det er også først her at antibiotika virker så det kan ofte være en uheldig ”kombination” når det eneste man har at sætte ind med er antibiotika. Og selve helingsprocessen af koi’en kan tage meget lang tid, helt op til 1-3 måneder afhængig af årsagen til skaden selvom angrebet er slået ned med den valgte antibiotika.

 

Sådan udregner du mængden af injektionsvæske

Den anbefalede dosis (mg/kg) x fiskens vægt(kg)/

Den anbefalede opløsning (mg/ml)

1 ml=1000 mg. Derfor er en 5% opløsning= 50mg antibiotika pr. ml.

Eksempel: For at behandle en fisk der vejer 1,5 kilo med en 5% antibiotisk opløsning i anbefalet dosis på 10mg/kg skal du lave følgende regnestykke:

10 (mg/kg) x 1,5 (kg)/50 (mg/ml)=0,3 ml antibiotika i dette tilfælde.

 

Hovedgrupper, virkningsformer og typer af antibiotika

 

1. β-lactamantibiotika:

Herunder Penicillin (Ampicillin, Amoxycillin)

β-lactamantibiotika virker ved virker ved at binde sig til og derved hæmme de enzymer i bakterierne, der er ansvarlige for opbygningen af cellevæggen. Derfor kaldes de bakteriostatiske.

Både Amoxycillin og Ampicillin er bredspektrede præparater og virker derfor rigtig godt.

Amoxicillin kan dog have en alvorlig bivirkning, specielt på kohakuer samt andre fisk der har en stor overflade af hvide pigmenter. Der er endnu ikke helt klarhed over hvorfor, men efter al sandsynlighed drejer det sig om Fotosensibilitet eller en Bakteriel infektion

Herunder Cefalosporiner (cefotaxime og ceftriaxone, ceftiofur mfl.)

Cefalosporiner har samme virkemåde som penicillinerne, idet de hæmmer bakteriernes cellevægssyntese og til sidst går bakterierne i opløsning og dør. De har derfor en baktericid virkning. Cefalosporiner er effektive overfor aeromonas og pesudomonas men benyttes ikke så ofte da de kan medføre blodsygdomme (bl.a. anæmi) hos dine koi’er og derved føre til for tidlig død. Gruppen svækker også virkningen af aminoglykosider hvorfor de ikke bør benytte samtidig.

Herunder Monobactamer (Aztreonam/Azactam, Piperacillin mfl.)

Monobactamer virker ved at hæmme bakteriernes deling så cellevæggen bliver utæt og bakterien derved dør dvs. de har en baktericid virkning. Aztreonam (azactam) er det eneste monobactam, som er markedsført i Danmark. Piperacillin er den Canadiske version af Azactam. Aztreonam er smalspektret. Det benyttes især ved infektioner med gramnegative bakterier som er resistente overfor penicilliner eller cefalosporiner.

 

 2. Sulfanomider og Trimethoprim og kombinationer heraf (Tribissen, Bactrim, Septra):

Celledræbende midler der hæmmer DNA eller RNA i syntesefasen dvs. de har en bakteriostatisk virkning. Sulfadioxom og Trimethoprim skal benyttes sammen for at opnå en synergieffekt og have en effektiv baktericid virkning. De har dog indenfor de sidste år udvist en stigende resistens, selvom kombinationen burde være effektiv overfor aeromonas. Bactrim og Septra skal opløses i en dextrose (druesukker) opløsning inden brug. Når produkterne gives sammen med gentamycin skulle de være effektive både overfor aeromonas og pseudomonas. Til gengæld er gentamycin meget giftigt, så det er sikrere at benytte piperacillin i stedet for. Sulfadiazin og Trimethoprim kan give dog krystaller i nyrevævet ved overdosering.

 

3. Makrolider (erythromycin, azithromycin, clarithromycin og roxithromycin)

Alle stoffer i gruppen har samme virkemåde nemlig at hæmme proteinsyntesen og har derfor en bakteriostatisk virkning. Gruppen er effektiv overfor gram+ bakterier såsom bakteriel nyresygdom.

 

4. Clindamycin, Lincomycin mv.

Ligner makrolider i virkeform idet den også hæmmer proteinsyntesen hvorved bakterierne hæmmes og går til grunde og derved har bakteriostatisk virkning. Bruges præparaterne over længere tid kan fiskene udvikle resistens.

 

5. Tetracycliner (oxytetracyklin, lymecyklin, doxycyclin mv.)

Tetracyklinerne er et bredspektret antibiotika der virker ved at hæmme proteinsyntesen og virkningen er derfor bakteriostatisk.

Tetracyklin  kan have en alvorlig bivirkning, specielt på kohakuer samt andre fisk der har en stor overflade af hvide pigmenter. Der er endnu ikke helt klarhed over hvorfor, men efter al sandsynlighed drejer det sig om Fotosensibilitet eller en Bakteriel infektion 

 

6. Aminoglykosider (Amikacin, Gentamicin/Garamycin/Hexamycin, Tobramycin mfl.)

Er en gruppe antibiotika som er særdeles effektiv mod gramnegative bakterier inklusiv aeromonas og pseudomonas strenge. Der er ikke langt fra den reelle virkning til overdosis (terapeutisk indeks) hvorfor det er meget vigtigt at behandle efter vægt og ikke fiskelængde som set nogle steder. Aminoglykosiderne virker hurtigt baktericidt. Benyttes bedst hver 48-72 timer for at sikre mod for høj dødelighed. Du bør kunne se bedring efter 3 dage og bedring skulle opstå efter 3 injektioner. Amikacin bør gemmes til strenge der er resistente overfor gentamycin og tobramycin og som er relateret til mycobacterium (tuberkulose). Gentamicin og Tobramycin kan benyttes mod pseudomonas infektioner, men har skadelig effekt på nyrerne og hjernen og kan føre til for tidlig død. Aminoglykosider bør derfor benyttes sparsomt og som sidste udvej grundet deres giftighed og risiko for dødelighed. Gentamicin (garamycin, hexamycin mv.) er kendt for at skade nyre og ørefunktion hos pattedyr og man mistænker nyreskader på fisk ved brug af gentamicin. Årsagerne til at de karakteriseres som værende ekstremt giftigt idet det skader nyrer, forårsager neuromuskulær (muskel og nerve) blokade og åndedrætslammelse. Derudover er det det stof der indtil nu har slået flest fisk ihjel samt har en langvarig ”effekt” idet fisk er set dø helt op til 3 uger efter gentamicin behandling. Sidst men ikke mindst har vi absolut ikke selv de bedste erfaringer med gentamicin idet Maria er blevet behandlet via infusion i det indre øre med produktet (grundet ménière).Resultatet blev godt men bivirkningen var stor: Hun er nu døv på øret, selvom dosis var yderst minimal! Mod pseudomonas bør der dog helst sættes ind med aminoglykosider, helst tobramycin sammen med piperacillin, ceftazidim eller ciprofloxacin.

 

7. Fluorquinoloner (Enrofloxacin/Baytril, ciprofloxacin, flumequin)

Produkterne har været meget benyttet i kampen mod bakterielle infektioner hos koi’er eftersom de virker både mod aeromonas og pseudomonas. De virker ved at hæmme DNA og eller RNA syntesen hvorved bakterien går til grunde og har dermed en bakteriostatisk virkning. Men der er desværre ved at opstå en resistens overfor produkteterne som kræver at denne gruppe efterhånden reagerer bedst med en anden agent (type antibiotika) samtidig eller ved højere doser end oprindelig hvis det benyttes alene. Sideløbende/samtidig brug af β-lactamantibiotika og aminoglykosider forstærker den baktericide effekt mod resistente strenge af fluroquinoloner. De er nemme at benytte og det nye med at benytte højere doser og længere intervaller har ikke vist at have dårlige terapeutisk indeks. Baytril er dog kendt for at forstyrre/ødelægge brusken hos unghunde der stadig er i vækst og eftersom fiskegæller indeholder store mængder brusk er der en risiko for at Baytril skader denne gællebrusk.

 

Andre anti mikrobielle midler (Metronidazol/Flagyl, Fusidin, Rifamyciner mv)

Nogle hæmmer proteinsyntesen mens andre virker ved at hæmme DNA og eller RNA syntesen

Metronidazol omdannes ved brug til aktive celledræbende middel som bindes og derved forårsager brud på DNA strengene. Anvendes endvidere i kombination med f.eks. amoxicillin ved sår.

 

Chloramphenicol (og afarter heraf såsom Florfenicol/Nuflor, Thiamfenicol mv).

Er et bredspektret antibiotikum der virker ved at hæmme proteinsyntesen og blokere væksten  hvorfor bakterien går til grunde og har derfor en bakteriostatisk effekt. Det virker på de fleste gramnegative bakterier men dog ikke på alle pseudomonas strenge. Chloramphenicol kan medføre mangel på blodlegemer, dog er Florfenicol bedre end Chloramphenicol på dette punkt og fiskene har ikke udviklet samme resistens overfor for Florfenicol endnu som de har mht. Chloramphenicol. Chloramphenicol og alle afarter heraf er farlige for mennesker grundet deres potentielle bivirkning som er at ødelægge produktionen af blodceller. Derfor anbefales produkterne ikke generelt ved veterinærbrug medmindre det er under særlige omstændigheder og kun med advarsel om at tage passende forhold og vaske hænder grundigt efterfølgende. Chloramphenicol og afarter heraf kan have en alvorlig bivirkning, specielt på kohakuer samt andre fisk der har en stor overflade af hvide pigmenter. Der er endnu ikke helt klarhed over hvorfor, men efter al sandsynlighed drejer det sig om Fotosensibilitet eller en Bakteriel infektion . 

 

Forklaringer:

 

Fotosensibilitet:
Ved fotosensibilitet forstås en sygelig forøget følsomhed i huden overfor lys. Resultatet bliver en nedbrydning af hudens proteiner med voldsomme betændelsesforandringer til følge. Der er tale om en kemisk reaktion som afhænger af såvel lysintensitet som af pigmenteringsgraden. Hvide og svagt pigmenterede områder er de mest udsatte.
Symptomer:
Huden begynder at klø voldsomt.

Huden bliver rødlig og hævet. Specielt ved hvide aftegninger.

Angrebne områder på huden afsondrer væske og danner sårskorper.

Huden kan efterfølgende blive læderagtig

Det er vigtigt at være opmærksom på, at fotosensibilitet ikke er alm. solskoldethed men en kemisk proces af cellerne i huden, som derved får nedsat evne til at modstå lyspåvirkninger i huden. Følgelig kan dyrene også få symptomerne selv i gråvejr!

Bakteriel infektion:

Bakterielle infektioner forårsaget af corynebacterium hvilket giver sig udtryk i stort set samme symptomer som ved fotosensibilisering:

Symptomer:

Huden begynder at klø voldsomt.

Huden bliver rødlig og hævet. Specielt ved hvide aftegninger.

Angrebne områder på huden afsondrer væske og danner sårskorper.

 

 

 

Koi Hold
Oprindelse
Ordbog
Varianter
Blodlinier/Kendetegn
Køb af Koi
Opdrættere
Anatomi
Sårpleje
Karantæne
Sygdom
Salt
Ferie
Hjemme Apotek
Foder/Fodring
Kønsbestemmelse
Vækst/Alder
Mikroskopi/Skrab
Tamme Koi'er
Gydning
Hvad hvis??
Alder/Mønster
Vandpleje
Planter eller ej
Årets Opgaver
Bedøvelse/Medicin
Tyveri/Hærværk
Farver/Skind/Skæl
Håndtering af koi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt Tossehuset før du benytter/kopierer informationer ©