www.TOSSEHUSET.dk

Menu
Forside
Bag facaden
Havedam
KoiHold
Bonsai
Dyreparken
Koi Pond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At have en havedam med koi’er, kræver noget mere af dammen end andre fisk og indebærer forskellige opgaver afhængig af årstiden. Vi har samlet følgende informationer sammen omkring årstidsbestemte opgaver:

 

Forår

 • Fiskene er stadig sløve efter deres “vinterhi”. Du bør ikke fodre dem førend temperaturen er over 12 grader i en hel uge, da de grundet deres anatomi ikke er i stand til at fordøje og omsætte maden ved så lav temperatur.

 • Når du påbegynder fodring, bør du gøre det ved middagstid hvor temperaturen er på sit højeste og dermed også fiskenes aktivitetsniveau.

 • Hav stadig net over dammen indtil fiskene er mere aktive efterhånden som temperaturen stiger, så de trods alt har en chance mod hejren, hvis du har problemer med denne.

 • Det er også værd at foretage et større vandskifte (evt. i forbindelse med oprensning af din dam hvor du muligvis har lejet en bassinstøvsuger), det vil friske din dam op og fjerne nogle af de skadelige stoffer der har ophobet sig i løbet af vinteren.

 • Check alle elektriske installationer samt pumper og kabler.

 • Tilsæt bassinstart til dit filter.

 • Forøg vandcirkulationen i dammen hvis du har kørt med nedsat pumpekraft vinteren igennem.

 • Vær opmærksom på at den stigende temperatur er rent guf for bakterier og parasitter og at fisk som regel rammes af sygdomme om foråret idet deres immunforsvar er svækket efter en lang periode med semi-dvale om vinteren, så hold godt øje med dem evt. ved checkskrab (se skrab og mikroskopi) og giv den behandling der nu er nødvendig.

Tidlig sommer

 • Sørg for at fjerne trådalger som blomstrer op på denne tid af året.

 • Fiskene kan grundet temperaturen nu tåle foder med lidt højere proteininhold. Temperaturen stiger stadig og det samme gør muligheden for parasitter.

 • Biofilteret er under ekstremt pres på denne tid af året da fiskeaffald og alger vokser i takt med fodringen. Husk derfor at rense filteret regelmæssigt for at undgå tilstoppelse, og husk at måle vandværdier regelmæssigt (tommelfingerregel: min. 1 gang ugentligt).

 • Udlæg gydemateriale i dammen, temperaturen begynder forhåbentlig langsomt at nærme sig gydesæsonen.(20 grader)

 • Når temperaturen stiger, så vær ekstra opmærksom dit iltindhold i vandet. Da varmt vand ikke kan indeholde så meget ilt som koldt. Sørg for iltning af vandet.

 

Midt- til sensommer

 • Hold øje med at der ikke fordamper for meget vand og fyld regelmæssigt efter (det vil som regel alligevel ske når du renser dit filter - minimum 1 gang om ugen) En tommelfingerregel siger at. et vandskifte på 10% er godt for din dam og dine vandværdier.

 • Du kan nu fodre godt igennem for at opbygge fiskenes immunforsvar og fedtlag til den kommende vinter. Dog skal temperaturen være af en vis karakter for at bruge højt proteinindhold (se evt. de forslag der ligger under fodring).

 • Når du fodrer, så lad aldrig mad flyde i overfladen efterfølgende. Giv dem kun hvad der kan spises på 5 min. er det generelle tommelfingerregel. Ikke spist foder belaster dit filter unødigt. Er der overskydende foder, så fjern det og nedsæt mængden af foder næste gang du fodrer.

 • Du bør også sørge for at ca. 2/3 af din dam ligger i skygge, hvis den ikke kan gives af træer, så tilsæt flydeplanter.

 

Efterår

 • Rens dammen grundigt inden vinteren sætter ind. Sørg for at fjerne så meget slam/affald fra bunden som muligt, lej evt. en bassinstøvsuger.

 • Dæk din dam til med et løvnet hvis muligt. For mange nedfaldne blade medfører en opblomstring i ammoniakværdien og det ønsker du ikke! Check dine fisk for tegn på sygdom. Fjern ikke fisk eller sæt nye fisk i dammen når temperaturen når under 15 grader.

 • Nedsæt fodringen til at fodre med 2-3 dages mellemrum for helt at slutte når temperaturen når 10 grader

 • Nu ville også være en god tid, at lave en form for isolerende overdækning af dammen, alt efter dammens størrelse kan det laves med nogle lægter samt armeret plastik. Det burde hæve temperaturen med nogle grader.

 

Vinter

 • Fisk går i en slags semi-dvale om vinteren hvor de bevæger sig meget langsomt rundt i dammen. Undlad at fodre førend det igen bliver forår og over 12 grader. I de milde perioder i vinteren vil de lede efter den mad der naturligt er i dammen langs sider mm.

 • Lad løvnettet ligger vinteren over. (Med mindre du har lavet en isolerende overdækning;-))

 • Sørg for at vandtilførsel til dit filter tages højere oppe i dammen (sidedræn/løftet pumpe) i vinterperioden da koi’erne har brug for at det ”varme vand” bliver på bunden og ikke cirkulerer og blandes med det kolde vand i toppen.

 • Hvis overfladen fryser til i mere end 2 dage, vil der ikke komme frisk ilt til vandet og affaldsstoffer/gasser vil ikke kunne slippe væk.

 • Du kan gøre følgende for at smelte isen:

 • Lad din pumpe køre på minimum hvilket skaber lidt cirkulation og hindrer isen i at fryse helt til. Eller brug en iltsten der også hindrer vandet i at ise til.

 • Slå for guds skyld ikke hul på vandet, chokbølgerne kan slå dine fisk ihjel!!!

 • Forstyr ikke dine fisk i vintermånederne. De er i semi-dvale på bunden og kan ikke tåle stress da deres immunforsvar er i bund. 

 

 

 

 

Koi Hold
Oprindelse
Ordbog
Varianter
Blodlinier/Kendetegn
Køb af Koi
Opdrættere
Anatomi
Sårpleje
Karantæne
Sygdom
Salt
Ferie
Hjemme Apotek
Foder/Fodring
Kønsbestemmelse
Vækst/Alder
Mikroskopi/Skrab
Tamme Koi'er
Gydning
Hvad hvis??
Alder/Mønster
Vandpleje
Planter eller ej
Årets Opgaver
Bedøvelse/Medicin
Tyveri/Hærværk
Farver/Skind/Skæl
Håndtering af koi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt Tossehuset før du benytter/kopierer informationer ©