www.TOSSEHUSET.dk

Menu
Forside
Bag facaden
Havedam
KoiHold
Bonsai
Dyreparken
Koi Pond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brugen af karantænebassin 

Du kan bruge et karantænebassin til to ting, nyindkøbte fisk og når du behandler syge fisk der har brug for ekstra pleje og varme udover hvad du kan tilbyde dem i din dam. Vi har her koncentreret os om at karantæne nye koi'er.

 

Hvorfor er karantænebassin godt: 

Når du køber en koi hos en dansk forhandler har denne koi allerede været udsat for adskillige hårde påvirkninger. Først er den fanget op af opdrætterens mudpond og flyttet til et salgskar.

 

Dernæst har den haft en hård transport på op til 36 timer førend den lander hos din lokale forhandler. Her vil den blive sat i karantæne første gang. Os bekendt er det meget få forhandler der har så mange bassiner at vedkommende deler fiskene op alt efter hvilken opdrætter de kommer fra. (Vi retter gerne hvis vi tager fejl). Derfor udsættes de her for forskellige bakteriestammer fra de forskellige japanske opdrættere.

 

Tillige bliver de efterfølgende introduceret til den lokale forhandlers bakteriestammer.

 

Og som om det ikke var nok, så kommer vi købere og tager den med hjem til vores egen dam med dens lokale bakteriestammer. Jo, det er godt nok hård kost at være koi!

 

Det er derfor vigtigt når du får en ny koi hjem at du selv har den gående i karantæne førend den udsættes i havedammen. Når du får koi’en hjem bør du checke forhandlerens vandkvalitet. Hvis f.eks. ph’en er lav og din egen er høj har du derfor en indikation af hvorfor din fisk f.eks springer når den sættes i dit karantænebassin.

 

Sidst men ikke mindst er det betydelig billigere at behandle den/de nyindkøbte koi’er i mindre vand ved akut behandling, end hvis de var sat ud i havedammen, samt du risikerer ikke at slå et velfungerende biofilter ned. Og det er unægtelig trist at miste, eller være ved at miste, en nyindkøbt fisk fordi den er syg og måske når at smitte resten af dammen og dine gamle fisk

 

Men, den nye koi behøver ikke engang at være den ”syge” koi der gør at hele din dam ramler ved nyindkøbet. Koi’er der har levet i en dam i årevis er nærmest at betragte som koi’er i en osteklokke – isoleret fra udefra kommende påvirkninger. De er såmænd vældig sunde og har et godt immunsystem. Du kan have et nok så beskidt filter, ganske forkerte vandparametre og til dels en overbefolket dam hvis det er det dine koi’er altid har været vant til og de vil klare sig fint alligevel. Og sådan vil det blive ved med at være - lige til den dag hvor du introducerer en ny koi i din dam. BANG, så bryder helvede pludselig løs! Det skyldes simpelthen at en isoleret population af koi’er ikke har immunforsvar overfor nye ”skadedyr” (læs en nyindkøbt koi), ligeså vel som en nyindkøbt koi ikke kan klare de dårlige parametre som de gamle koi’er der er vokset op i og fint tåler. Du bør derfor være klar over at hvis du har en dam der kører fint og hvor der ikke er foretaget nyindkøb længe skal du med varsomhed introducere nye fisk og gerne med mindst en måneds pause imellem så dine koi’er med ro vænnes til hinanden. 

 

Hvordan skal karantænebassinet være: 

For god ordens skyld skal lige nævnes at karantænebassinet selvfølgelig skal have separat filtersystem og ikke være forbundet med din hoveddamJ

 

Det er en fordel hvis dit karantænebassin er nedgravet eller indendørs. På denne måde sikrer du dig mod for store temperatursvingninger mellem dag og nat i foråret (hvor købetrangen som regel kommer over os "koi-fanatikere")

.

Ved at have dit bassin nedgravet eller indendørs kan du også spare en del penge ved opvarmning af bassinet idet varmen ikke fiser væk på samme måde som hvis du har et kar stående ovenpå jorden. Det anbefales nemlig at hæve temperaturen til 23 grader i 14 dage, bla. for at sikre sig mod Koi Herpes Virus (Se under sygdomme).

Sluttelig vil vi foreslå at du ikke har fisk fra flere forhandlere gående i samme karantænebassin. Det er din sikkerhed for at kunne gå tilbage til forhandleren og fortælle at han har et problem, såfremt din/e fisk bliver syg indenfor kort tid.

 

Karantænebassinet efter brug: 

Når du er færdig med at bruge dit karantænebassin, foreslår vi at du descinficerer det inden du sætter nye fisk i det.

 

Hvis du ved at du ikke køber flere fisk det år skulle der dog ikke være noget i vejen for at tømme det og lade det stå og tørre til næste år.

 

Vores eget kommende indendørs-/karantænebassin: 

Vandet i vores (kommende indendørs) karantæne bassin vil være modnet vandværksvand, og ikke fra dammen, for at undgå yderligere bakterie/parasit tilførsel. Tillige vil det også være nemmere at bevise over for forhandleren at han har et problem, hvis ikke fiskene har været i kontakt med vores eget damvand. (husk at vaske hænder, med en desinficerende sæbe efter kontakt med enten dammen eller karentæne bassin og brug ikke det samme net/sok) Efter ca. en måned vil vandet gradvist blive udskiftet med vand fra dammen for at tilpasse koi’erne til deres nye vand, og samtidig checke for sygdom endnu en gang. 

  

Hvorfor du også bør have nye planter i karantæne: 

Når du køber planter til din havedam, har du så nogensinde overvejet at du faktisk ad den vej kan hjembringe parasitter/bakterier til din dam. Planterne flyder som regel rundt i forhandlerbassiner, akkurat som hvis du købte en koi fra et bassin.

 

Du bør derfor sørge for at fjerne disse parasitter/bakterier førend du sætter dem i din dam. De fleste bakterier som kan overføres til din havedam kommer selvfølgelig fra andre koi’er, men det er faktisk muligt at tilføre din dam uønskede parasitter/bakterier via planteindkøb.

 

Et forslag til fjernelse af eventuelle bakterier på dine vandplanter som vi har fundet er:

 

Kalium permanganat idet det oxiderer de organiske molekyler i vandet. Under denne proces vil organismer og bakterier blive slået ihjel.

 

Angivet dosis skulle være: 2 tsk. Kalium permanganat til 11 liter vand. Rør godt rundt, men undgå sprøjt. Placer nu planterne uden jord i spanden og lad dem stå i 2 timer. Fjern derefter planterne og sæt dem i din havedam.

 

Vi har dog i øvrigt selv fået foreslået et kortvarigt saltbad af planterne. De skulle kunne tåle det ganske kort og det skulle også slå ”uønskede gæster” af pinden.

Angivet dosis: Vi har brugt en saltopløsning på 2% i kort tid (om det er for meget ved vi endnu ikke ;-)), læs mere om opløsninger under menuen salt.

 

Men vi forestiller os at en salopløsning på 0,6% også kan bruges idet de fleste parasitter vil kunne slås ned ved denne opløsning og den er selvfølgelig mildere mod planterne.

 

 

 

 

 

Koi Hold
Oprindelse
Ordbog
Varianter
Blodlinier/Kendetegn
Køb af Koi
Opdrættere
Anatomi
Sårpleje
Karantæne
Sygdom
Salt
Ferie
Hjemme Apotek
Foder/Fodring
Kønsbestemmelse
Vækst/Alder
Mikroskopi/Skrab
Tamme Koi'er
Gydning
Hvad hvis??
Alder/Mønster
Vandpleje
Planter eller ej
Årets Opgaver
Bedøvelse/Medicin
Tyveri/Hærværk
Farver/Skind/Skæl
Håndtering af koi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt Tossehuset før du benytter/kopierer informationer ©